Blíži sa augustiniánske trojdnie v Košiciach

Bratia augustiniáni pripravujú slávnostné trojdnie, v ktorom oslávia svojich svätých: sv. Moniku a sv. Augustína. Slávenie začne na sviatok sv. Moniky, 27. augusta v piatok, večernou svätou omšou o 18:30 hod. za všetky mamy, ktorú bude celebrovať vdp. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Po svätej omši bude možnosť zostať v Kostole sv. Rity v Košiciach a prežiť čas modlitby v adorácii pred Sviatosťou oltárnou. 

V sobotu 28. augusta o 15:00 sa začne najprv pestrý program pre deti, ktorý bude pokračovať celé popoludnie. K dispozícii bude aj kaviareň a stánok s občerstvením. Ďalej sa účastníci môžu tešiť na koncert známej sólovej speváčky a skladateľky Dominiky Gurbaľovej, ten začne o 15:30 v Kostole sv. Rity. Nasledovať budú svedectvá manželov o ich ceste viery. Na 17:50 sa pri soche Panny Márie v záhrade kláštora chystá požehnanie detí a rodín. Druhý deň osláv bude pokračovať vigílnou svätou omšou zo slávnosti sv. Augustína o 18:30. Celebrovať a kázať bude P. Juraj Pigula, predstavený kláštora sv. Augustína. Na záver dňa sa ešte všetci budú môcť pomodliť slávnostné vešpery, pri ktorých bude Miroslav Vaško uvedený do úradu priora laického Augustiniánskeho bratstva.

V nedeľu sa slávenie predĺži na sväté omše o 7:30 a 9:00 a slávnostnú svätú omšu celého trojdnia, ktorú bude celebrovať Mons. Marián Gavenda o 10:30. Po skončení sv. omše, bratia augustiniáni pozývajú na malé pohostenie v záhrade kláštora.

Juraj Pigula, OSA