Blíži sa jeden z vrcholov piaristického jubilejného roka

V tomto roku rehoľa piaristov slávi výročie – 400 rokov od vzniku Rádu Zbožných škôl ako rehoľnej kongregácie. Presne 250 rokov uplynulo zas od kanonizácie svätého zakladateľa Jozefa Kalazanského. Tento rok slávia v reholi jubilejný rok, ktorý má nielen sumarizovať a pripomínať to, čo majú ako rehoľná rodina za sebou, ale aj posunúť ich misiu dopredu v duchu hesla jubilea Vychovávať, hlásať, premieňať.

Centrálnym dňom osláv jubilea je 6. marec, ktorý je dňom založenia rehole. V ten deň vstúpia noví členovia do piaristickej Fraternity. Tento piaristický tretí rád bol schválený a začal svoju činnosť iba v októbri minulého roka, no už teraz cítiť ovocie Fraternity v tom, že samotní jej členovia skúmajú život, prínos a spiritualitu svätého Jozefa Kalazanského a sú pre rehoľníkov povzbudením.

Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky na Kalazanský jubilejný rok. Dajú sa získať v piaristických kostoloch a kaplnkách v dňoch slávenia slávností jubilea, ako aj na každej mládežníckej, školskej a detskej svätej omši.

Piaristi pripravujú počas jubilejného roku do tlače životopis zakladateľa s názvom Svätý Jozef Kalazanský – priekopník vo vzdelávaní pre všetkých. Taktiež vyjde publikácia Kalazanského rehoľná skúsenosť, ako o tom Zasvätený život informoval piarista P. Matúš Palaj.

-fc-