Bratia Tešitelia a sestry tešiteľky pozývajú stať sa „anjelom útechy“

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman a sestier tešiteliek pozývajú všetkých stať sa „anjelom útechy“. Ide o duchovnú podporu v podobe modlitby pre ľudí, ktorí sú infikovaní koronavírusom. „Naša modlitba môže mať dobrovoľnú formu (ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pôst, obetovanie svojho utrpenia), aby v čase ich zápasu s utrpením – fyzickým, duchovným, psychickým a morálnym – sme sa stali pre nich „anjelom útechy,“ píšu na stránke tesitelia.sk.

Bratia tešitelia a sestry tešiteľky zároveň pozývajú k duchovnej bdelosti pri ľuďoch, ktorí sú hospitalizovaní. „Stačí napísať na adresu generalattesitelov@gmail.com, aby ste od nás dostali meno pacienta, ktorý potrebuje tvoje duchovné posilnenie. Môžeš sa zapojiť do diela utešovať samotného Boha, trpiaceho v druhom človeku, a stať sa tak „utešujúcim anjelom“, ktorý bol blízko Krista zomierajúceho v Záhrade,“ uvádzajú na stránke.

„Cez našu činnosť v tejto bolestivej chvíli, ktorú kvôli pandémii prežíva celý svet, chceme hľadať cesty dobra, nie zameranie sa na svoje vlastné obavy a strach, ale prekračujúc vlastné hranice, vidieť okolo seba ľudí, ktorí potrebujú našu prítomnosť a modlitby, ktoré budú pre nich útechou a posilou. Veríme, že pozvanie stať sa „utešujúcim anjelom“ nájde pozitívnu odozvu v ochotných srdciach k bdeniu a duchovnej posile pre tých, ktorí potrebujú útechu,“ dodáva bratia tešitelia a sestry tešitelky.

Zdroj: TK KBS