Láska Otca, chce viac

Buďte perfektní, ako je perfektný váš nebeský Otec? Nie, Božie slovo nepropaguje perfekcionizmus. Skúsenosť nás učí, že bezchybné správanie vlastne ani neexistuje, lebo čo je z istého hľadiska OK, z iného môže byť vedľa.

Čo teda od nás Pán očakáva?

Začnime od Adama. Prví ľudia boli dokonalí. Aj keď nemali internet, nič im nechýbalo. Ako muž a žena, boli Božím obrazom a podobou. Tak ako Bohu nič k jeho bytiu a plnosti nechýba, podobne na úrovni Božieho stvorenia nič nechýbalo ani im, boli bytostne celiství a úplní. Vlastne chýbalo im iba poznanie zla. Ale zlo je  len nedostatkom dobra – akoby dierou v dobre (možno si to predstaviť na kvalitnom ementálskom syre).

Obraz dokonalosti v Starom zákone dokresľuje častá zmienka o tom, že Pánovi sa na obetu mali prinášať iba dokonalé, t. j. bezchybné zvieratá: nemohla im chýbať končatina, nemohli byť krívajúce, slepé atď. Podobne ak Pán povzbudzoval k dokonalosti Noeho, alebo Abraháma a neskôr i nás, nemyslel tým bezchybné správanie. Veď podľa Písma sa i spravodlivý potkne sedemkrát denne. Skôr ide Pánovi o to, aby sme boli vnútorne celiství. Po prirodzenej stránke k integrite patrí živý intelekt, srdce na správnom mieste a ruky v dobročinnosti.  Inými slovami otvorené rácio – zdravé city – činná vôľa. Všetky tri v harmonickej súčinnosti.

Ak som celistvý na tento spôsob, prejaví sa to tým, že môžem milovať aj keď ten druhý ešte nemiluje. Ak nie som celý, napríklad ak mi chýba, alebo mám „stŕpnutý“ kus srdca, ruky, alebo mysle, v tom prípade sa musím nútiť milovať, lebo sa to patrí, lebo to prikazuje zákon, lebo… Milovať takým spôsobom sa dlho vydržať nedá. Najmä v kritických situáciách ľahko takáto láska zlyháva.

K duchovnej integrite patrí uznávať za Boha iba Pána, nedeliť seba medzi neho a modloslužbu. Prirodzenú i duchovnú integritu súčasne nazýval Starý zákon svätosťou. Matúš ju nazval dokonalosťou. Abstraktnosť biblickej dokonalosti pre nežidov Lukáš premenoval na milosrdenstvo (Lk 6,36). A my jej bežne hovoríme perfektnosť: V tej nečakanej situácii si sa zachoval perfektne. Alebo: Svojou vynaliezavou dobrotou si ma celkom vyviedol z konceptu. Alebo: Bola to od teba nežná pozornosť…

Dagmar Kráľová