Časopis Zasvätený život sa netvorí sám

Tím redakcie časopisu aj web stránky Zasvätený život sa tento víkend stretol v augustiniánskom kláštore v Košiciach. Šéfredaktor P. Juraj Pigula viedol stretnutie, na ktorom redaktori zhodnotili ostatné, pätnáste číslo časopisu s prílohou, ktorou bol list zasväteným Ohlasujte. Tento nadväzuje na predchádzajúce listy Radujte sa, Skúmajte a Kontemplujte, ktoré vyšli počas Roka zasväteného života a boli vydané v jednom zväzku aj v slovenčine.

Zasvätený život vychádza dvakrát do roka. V pripravovanom čísle, ktoré vyjde koncom leta, nájdete stále rubriky ako spiritualita, osobnosti spirituality, rozhovor, dokumenty, kánonické právo, z Božej lekárne, misie aj tematickú prílohu.

Ak sa vám zdá dlho čakať na nové číslo, kvalitné dlhšie články, nedeľné zamyslenia a správy vždy môžete nájsť na stránke www.zasvatenyzivot.sk. Nájdete tam aj archív všetkých čísel od roku 2010.

V prípade záujmu o časopis Zasvätený život si ho môžete objednať na sekretariat@kvrp.sk.

-fc-