Peter Bujko SJ Bože, ty si môj Boh Duchovné cvičenia v každodennom živote Dobrá kniha, Trnava 2013 Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život. Hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou …

Trailer k dokumentárneho filmu o živote a duchovnom profile sestry Zdenky Schelingovej, z Kongregácie sestier sv. Kríža,  ktorá sa stala obeťou režimu. Jej pôsobisko bola Štátna nemocnica v Bratislave na Mickiewiczovej ulici, kde pracovala ako laborantka a neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení. Nebola to len služba chorým, ale napriek náročnej štátnopolitickej situácie dokázala ísť za hranice …

„Keď Pán Boh zavolá tak ideš.  Nerozmýšľala som čo sa mi tam páči, nepáči, čo by som zmenila. Pán zavolal a treba ísť.“  Týmito slovami sa nám predstavuje saleziánka Kaťa Berešová  a zároveň predstavuje spiritualitu a poslanie tejto rehole, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 1940.  Čo ich charakterizuje? Pestrosť  každodenného života, spoločná modlitba, silná komunitná …

 Tichon Zadonský Duchovní poklad Tichon Zadonský je ďalšou veľkou postavou východnej spirituality. Prírodu vníma ako súhrn svedkov, ktorí vydávajú svedectvo o Bohu, alebo ako knihu, ktorá dosvedčuje Božiu všemohúcnosť, múdrosť a dobrotu. Svet je plný stôp vedúcich k poznaniu Boha zrkadliaceho sa vo svojom stvorení. Poznanie Boha je potom onen „duchovný poklad“, ktorý svätý Tichon zbiera …

Luigi Borriello, Edmondo Caruana, Maria Rosaria Del Genio, Nicolo Suffi (eds.) Slovník křesťanských mystiků Rozsiahla a ucelená encyklopédia osobností kresťanskej spirituality a mystiky. Zachytáva nielen zrodenie kresťanskej mystiky v biblickej a patristickej epoche, stredoveké a ranonovoveké vrcholy západnej mystiky, ale tiež pozoruhodné osudy a učenie osobností posledných dvoch storočí. Okrem klasikov západnej mysticky si slovník všíma i veľké postavy kresťanského Východu …

Juraj Pigula (ed.): Horiace srdce Slovenský augustinán Juraj Pigula ponúka výber myšlienok a modlitieb veľkého teológa a filozofa sv. Augustína, ktorý zostáva blízky i súčasnému človeku. Čitateľ však na stránkach knihy nenájde nepochopiteľného teológa, ale skôr hľadajúceho žobráka Božieho milosrdenstva, vodcu na ceste za Kristom či povzbudzujúceho priateľa. Myšlienky a modlitby sv. Augustína sú …

Timothy Radcliffe: Prečo byť kresťanom? Prečo byť kresťanom? je originálna kniha napísaná v období, ktoré naliehavo potrebuje originálne riešenia. Timothy Radcliffe dosiahol v tejto novej knihe vrchol svojej tvorby. Píše ju s prezieravosťou proroka. Jeho dôvody pre prijatie kresťanskej viery sú hlboko katolícke a zároveň hlboko ľudské. Pozoruhodné sú Radcliffove argumenty interpretácie kresťanského posolstva, …

Kolektív autorov vedený Jozefom Tiňom: Komentáre k Starému zákonu 3 – Exodus   Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu …

Silvano Fausti: Svoboda Božích dětí. Lectio divina nad Listem Galaťanům Jezuita Silvano Fausti a jeho komentáre k evanjeliám už nie sú slovenským čitateľom neznáme. Teraz Fausti prichádza i s komentármi k novozákonným listom. V úvode knihy Svoboda Božích dětí píše: „Jeden z mojich spolubratov, P. Thomas Raoul Beck – žid, ktorý bol ako dospelý …

Máme v sebe rôzne túžby tou najsilnejšou je túžba po láske, túžba byť milovaný. Láska sama to však nepotrebuje, ona je zdieľaná a darovaná. K tejto láske, v ktorej prichádzame v premene vlastného vnútra je dlhá cesta našich vlastných pocitov, „príbuzných“, ktorí nás ovplyvňujú a chcú nás zničiť a nahovoriť nám, že lásku nepotrebujeme ani jej nie sme schopní. Či …