„ODDYCH – ZASTAVENIE SA – OBNOVENIE“ V dňoch 12. 2. – 10. 3. 2024 sa otvára v Bacúrove pre sestry program s názvom „HOLY–DAYS pre sestry: oddych – zastavenie sa – obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že zasvätení dostávajú možnosť stráviť sabatický čas na čerpanie nových síl, sebareflexiu, na osobnú formáciu a predovšetkým oddych duše a …

Katolícky kňaz z Aleppa napísal dojímavý list pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Opisuje dramatickú situáciu v tomto sýrskom meste, kde „utrpenie je každodenným chlebom“ a „srdcia sú ochromené smútkom a zúfalstvom“. Františkán zveruje budúcnosť tohto mesta ochrancovi Ježiša, ktorý sa nikdy nesťažoval, ale vždy mu dôveroval. Kňaz Ibrahim Alsabagh zdôrazňuje, že svätý Jozef je …