Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Sú medzi nimi štyria kardináli, piati biskupi a viacero generálnych predstavených významných mužských i ženských rádov a kongregácií. Nechýba ani zástupkyňa sekulárnych inštitútov. Medzi novovymenovanými členmi zložky Rímskej kúrie zameranej na zasvätený život sú kardináli De Donatis, Farrell, Ladaria …

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život, ktorý bude v Bratislave 22. septembra 2019. Táto reťaz je formou duchovnej prípravy na Národný pochod za život 2019.

V tomto vlogu nás brat Michal zavedie do kláštornej knižnice. Čo sa všetko stane s knihou, ktorá sa dostane k nemu? Práca knihovníka a tak všelijak.

V Kostole sv. Stanislava v Podolínci 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky kongregácie redemptoristov, prijali z rúk spišského biskupa Mons. Štefana Sečku diakonské svätenie dvaja redemptoristi, br. František Skonc a br. Marek Novák. Informovala o tom webstránka redemptoristi.sk, kde je možné nájsť aj fotogalériu zo slávnosti. Zdroj: TK KBS, red; ml

Lukášovo evanjelium je najsociálnejšie z evanjelií. Najviac útočí na boháčov a najviac sa zastáva núdznych. Bohatých má evanjelista doslova v zuboch. Podľa tohto evanjelia žiadne bohatstvo nie je legitímne. Ani to, ktoré nám poskytne príroda vo forme dobrej úrody, ako nám to dosvedčí nedeľné čítanie. Vlastne jedno bohatstvo je podľa Lukášovho evanjelia právoplatné. A je cieľom …

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová vrúcne milovala svojho Kráľa. Jej veľkou túžbou bolo, „aby ho mohla milovať tak, aby zomrela láskou“.  A naozaj, láska ju viedla k tomu, že položila svoj život za záchranu iného. Čistá, milujúca, pokorná, usmievajúca sa Zdenka sa nezľakla bolesti, utrpenia ani väzenia, lebo vedela, že „za mrakmi je jej milované …

Na prvý pohľad sa zdá byť nespravodlivé počínanie voči tretiemu sluhovi, ktorý dostal omnoho menej než jeho šikovnejší spolusluhovia. Navyše tento tretí sluha sa snažil starostlivo uchovať zverený talent, kým prví dvaja riskovali, že ľahko spreneveria, čo im bolo zverené. Vskutku sa môže zdať, že jeho potrestanie je nespravodlivé. Ježiš akoby nás chcel týmto …

RENATE (sú to iniciály plného názvu v angličtine Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation – rehole v Európe spolupracujúce proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu).

Všimli ste si, že predmetom najväčšieho prikázania nie je viera, ale láska? A predsa medzi vierou a láskou je veľmi úzky vzťah. Aj samotné prikázanie lásky k Bohu, ktoré Ježiš cituje z Knihy Deuteronómium, je uvedené krátkym vyznaním viery: Pán, náš Boh, je jediný Pán. Viera je prvý krok k Bohu, kým láska je Boh …

Ježišov známy a trefný výrok: „Dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu,“ nie je o nekritickej lojálnosti k moci tohto sveta.