Které řeholní komunity žijí v královéhradecké diecézi a co se v řeholních domech vaří, se dozvíte ve stolním diecézním kalendáři pro rok 2023. Biskupství královéhradecké připravilo diecézní kalendář pro rok 2023 s nevšedním tématem. Je věnován životu řeholních společenství v diecézi, objeví se v něm i 53 receptů z jejich kuchyní. Všech patnáct řádů a kongregací dostalo prostor představit svoji historii a také své poslání …

Riadnym menovaním potvrdil pápež František doterajšie dočasné vedenie Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Prefektom sa stal kardinál Michael Czerny SJ, ktorý predtým viedol dikastérium s menovaním na prechodnú dobu – „ad interim“. Za sekretárku dikastéria Svätý Otec vymenoval rehoľnú sestru Alessandru Smerilliovú FMA, ktorá podobne od januára vykonávala funkciu ad interim. Svätý Otec ďalej …

V Kongregácii sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sa konali  22. 1. 2022 voľby v Provinciálnom dome v Bratislave. Sestry volili nové provinciálne vedenie na obdobie rokov 2022-2025. V samotnom volebnom procese a následnom potvrdení výsledkov generálnym vedením bola zvolená za provinciálnu predstavenú  sr. Mária. Damiána Oravcová. Spolu s ňou boli do provinciálneho vedenia zvolené sr.Mária Anna Harčaríková, …

V Godzone shop-e nájdete už niekoľko dní knižnú novinku. Autori Ján Juščák, Katarína Pirohová a Ján Hudáček spísali rozhovory so školskou sestrou sv. Františka, Helenou Torkošovou, ktoré sú dôkazom, že život s Bohom je životom plným paradoxov. Sú živým dôkazom toho, že Boh dokáže s ochotným srdcom aj nemožné, napriek akýmkoľvek životným okolnostiam, strachu či hrozbám. …

Kurz Ty si Jeho obraz je určený pre mladých mužov od 18 rokov. Jeho súčasťou je modlitba, prednáška, adrenalín, zážitok, aktivita, zdieľanie sa o viere a spiritualite a zážitok spoločenstva. Každý človek, a teda aj muž, je stvorený na obraz Boží, je volaný k tomu, aby nachádzal svoju zrelosť, silu, ale i bohatstvo v Pánovi. A práve tieto dary chceme objavovať a naplno …

Vo Varšave sa v stredu 22. septembra uzavrel program štvordňového stretnutia o ochrane maloletých v prostredí Cirkvi. Na konferencii s názvom „Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti” sa stretli odborníci z dvoch desiatok krajín strednej a východnej Európy. Podujatie vo Varšave v dňoch 19. – 22. septembra organizovala Pápežská komisia pre ochranu maloletých na čele s kardinálom …

Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili …

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, sa skončila XVI. generálna kapitula Spoločnosti sociálnych sestier. Od 1. augusta sestry z piatich krajín a dvoch kontinentov pracovali v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Na záverečnej svätej omši, ktorú celebroval prior Vladimír Kasan, bola inaugurovaná novozvolená rada: generálna moderátorka Magdolna Kővári, Marta Andraščíková, (asistentka generálnej …

Katolícky kňaz z Aleppa napísal dojímavý list pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Opisuje dramatickú situáciu v tomto sýrskom meste, kde „utrpenie je každodenným chlebom“ a „srdcia sú ochromené smútkom a zúfalstvom“. Františkán zveruje budúcnosť tohto mesta ochrancovi Ježiša, ktorý sa nikdy nesťažoval, ale vždy mu dôveroval. Kňaz Ibrahim Alsabagh zdôrazňuje, že svätý Jozef je …