Centrum pre duchovné povolanie pozýva na duchovno-formačné pobyty

Centrum pre duchovné povolanie vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt v jednom z Inštitútov Kongregácie rogacionistov v Ríme. Absolvovať je možné pobyt počas tohto roka (po vzájomnej dohode). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra 2021.

Kongregáciu rogacionistov Srdca Ježišovho RCJ založil sv. Annibale Maria di Francia v Messine na Sicílii v roku 1897. Charizmou rogacionistov je prosebná modlitba za nové duchovné povolania. Zaväzujú sa k nej štvrtým sľubom. V centre ich spirituality dominuje: „Božie neprestajné volanie a ľudský život ako odpoveď“. Aby naplnili evanjeliový príkaz, vytrvalo prosia v modlitbe za povolania, venujú sa šíreniu tejto modlitby, sprevádzaniu mladých na ceste objavovania vlastného povolania, výchove sirôt a práci s chudobnými.

Komunity rogacionistov sú v Albánsku, Argentíne, Brazílii, Kamerune, na Filipínach, v Indii, Indonézii, Iraku, Južnej Kórei, v Mexiku, Papue-Novej Guinei, Paraguaji, Poľsku, Rwande, v Španielsku, Taliansku, v USA a vo Vietname. Na Slovensku pôsobia v Prešove.

Aktivity Centra pre duchovné povolania sú so schválením Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu a pod záštitou Jozefa Dronzeka, dekana dekanátu Prešov – mesto. Záujemcovia môžu poslať svoj životopis, kontakt (e-mail, telefón) na adresu: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov. Následne budú uchádzači pozvaní na osobné stretnutie do Prešova, na ktorom sa ďalej dohodnú o možnosti pobytu. Kontaktnou osobou je Jozef Mihaľ (0911 487 341, konkatedralapo@gmail.com).

TK KBS informoval Jozef Mihaľ
Foto: Tomáš Farský