Cez víkend prežívali saleziánky malé konkláve

V Modre – Harmónii sa v posledný novembrový víkend stretla slovenská provincia sestier saleziánok. Dôvodom ich stretnutia bol proces rozlišovania pre menovanie novej provinciálnej predstavenej na ďalšie šesťročie (2018-2024). Proces sprevádzala členka generálnej rady sr. Mária Assunta Sumiko Inoue, ktorá minulý rok navštívila Slovensko počas kánonickej vizitácie sestier saleziánok.

V úvode rozlišovania predstavila sr. Sumiko význam rozlišovania a body Stanov Inštitútu FMA, ktoré hovoria o vlastnostiach a poslaní provinciálky.

Dôležitými časťami stretnutia bola práca v skupinách a následne v celom spoločenstve, kde sme si pomenovali aktuálne výzvy provincie. Uvažovali sme tiež o  vlastnostiach, ktoré by mala mať nová predstavená vzhľadom na pomenované výzvy,“ povedala o procese rozlišovania sr. Jana Kurkinová provinciálna predstavená, ktorej šesťročný mandát končí v auguste 2018.

Vyvrcholením stretnutia bolo vzývanie Ducha Svätého a napísanie mien dvoch kandidátok, ktoré každá sestra uviedla do konzultačného hárku. V priebehu svätej omše, počas obetovania, sestry odovzdali vyplnené hárky slovami: „Pane, budem sa snažiť prijať našu budúcu provinciálnu predstavenú s týmito postojmi…“, pričom každá osobne vyjadrila svoj postoj prijatia a vložila hárok do pripravenej obálky. Tento úkon ukončili slovami: „pretože verím v silu Ducha Svätého v našej provincii“. Prítomná členka generálnej rady odovzdá spomínané hárky generálnej predstavenej, ktorá na základe tejto konzultácie sestier menuje novú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca.

Prvé mesiace nového roka bude už známe meno novej provinciálky, ktorá povedie provinciu v ďalšom 6-ročnom období. Dňa 5. augusta 2018, kedy si sestry pripomínajú výročie založenia Inštitútu, sa uskutoční v Badíne odovzdanie služby novej provinciálnej predstavenej.

IMG_0536 (800x533) IMG_0940 (800x533) upr. IMG_0528 (800x372) upr. IMG_0740 (800x380)

-msk-