Členovia sekulárnych inštitútov sa stretli v Žiline

Celoslovenské stretnutie členov sekulárnych inštitútov (SI) a zástupcov sekulárnych inštitútov (KSIS) pôsobiacich na Slovensku sa uskutočnilo v Žiline, v dňoch 7. a 8. 2. 2015. Hlavným bodom programu bolo formačné stretnutie na tému Výzvy Roka zasväteného života pre SI, ktorého sa zúčastnilo 70 členov SI z celého Slovenska. Na základe Listu Svätého Otca k Roku zasväteného života sa pozreli na svoje korene, význam pre dnešok a na úlohy do budúcnosti. Prezentácia bude zverejnená na stránke www.zasvatenyzivot.sk.

Večer prišla na stretnutie ako hosť aj predsedníčka Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí, sestra Magdaléna, s ktorou prebrali plánované akcie v tomto roku a dohodli si formy spolupráce. V nedeľu sa venovali príprave prezentácie, ktorá by objasnila význam SI, ich miesto a úlohu v spoločnosti a v Cirkvi tak, aby mohla byť k dispozícii otcom biskupom, kňazom a všetkým záujemcom, ktorí túžia viac spoznať zasvätený život v bežných životných podmienkach veriacich laikov.

Mária Dravecká

Zdroj:www.tkkbs.sk