Cyklom biblických stretnutí u benediktínov bude sprevádzať sestra Fides CJ

Pozývame vás na cyklus biblických stretnutí Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien – Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša.

Knihami „malých prorokov“ každý mesiac bude sprevádzať sestra ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ.

V roku 2019 sú stretnutia naplánované vždy v stredu o 19:00 v prednáškovej miestnosti v Kláštore Premenenia Pána na Sampore v týchto dátumoch:
2. január – 13. február – 13. marec – 10. apríl – 1. máj – 12. jún

Zdroj: Časopis Estote Benedicti

-fc-