Ďalší svedkovia viery dostali od KPVS ďakovné listy

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Ústav pamäti národa (ÚPN) si 2. mája 2022 pripomenuli 72. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a 72. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov ocenením svedkov viery.

Dopoludnia pri pamätnej tabuli pred kláštorom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov v Michalovciach zástupca ÚPN Ján Endrődi odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja gréckokatolíckemu kňazovi – redemptoristovi o. Michalovi Roškovi CSsR, ktorý následne priblížil svoj život, keďže bol internovaný, narukovaný v PTP a aj väznený. J. Endrődi zároveň odovzdal Pamätnú medailu ÚPN a ďakovný list in memoriam gréckokatolíckemu kňazovi o. Michalovi Ivankovi, ktoré prevzala jeho vdova Anna Ivanková. Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal kvety Anne Ivankovej ako aj Kláre Ivankovej, vdove po gréckokatolíckom kňazovi o. Františkovi Ivankovi a následne si obe zaspomínali na svojich manželov, ktorí boli ako bohoslovci kňazského seminára v Prešove uväznení a povolaní do PTP. Na záver sa otcovia redemptoristi pomodlili panychídu pri pamätnej tabuli a prítomní si prezreli výstavu o dejinách redemptoristov v predsieni kláštora.

Následne sa presunuli do areálu kláštora Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Michalovciach, kde Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, sr. Márii Helene Protivňákovej SSNPM, ktorá si následne zaspomínala na vyvezenie z kláštora a internáciu v Čechách. Napokon sa prítomní pomodlili panychídu za zosnulé sestry pri pamätnej tabuli pred kláštorom. Pamätné tabule na kláštoroch otcov redemptoristov a sestier služobníc osadila KPVS 26. 4. 2003.

Delegácia KPVS a ÚPN popoludní navštívila gréckokatolíckeho kňaza o. Imricha Marinčáka v Prešove. Peter Sandtner mu odovzdal Medailu cti KPVS, ktorá je venovaná všetkým gréckokatolíckym kňazom, ktorí v roku 1950 zostali verní a z ktorých žije už len I. Marinčák. J. Endrődi mu odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja, Pamätnú medailu a ďakovný list ÚPN. I. Marinčák si tiež zaspomínal na väzenie a PTP.

Program vyvrcholil svätou liturgiou v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch, ktorej hlavným slúžiteľom bol emeritný arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ a v homílii sa prihovoril o. František Fedor. Opísal svoj život, najmä ako bol v noci z 3. na 4. mája 1950 vyvezený z Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii do centralizačného kláštora v Podolínci a následne na preškoľovanie do Kostolnej, na Priehradu mládeže a do Pezinka. V tom čase bol novicom Spoločnosti Božieho Slova. Na záver sv. liturgie mu Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom a Ján Endrődi v mene ÚPN dekrét veterána protikomunistického odboja, Pamätnú medailu a ďakovný list.

Odkazy na videozáznamy:
Michalovce – redemptoristihttps://www.youtube.com/watch?v=qMREZLaMXYQ
Michalovce – sestry služobnicehttps://www.youtube.com/watch?v=RznULwUPsyo
Prešov https://www.youtube.com/watch?v=eNo6u040Sv4
Šarišské Michaľanyhttps://www.youtube.com/watch?v=WHDHlEH3qFQ

Peter Sandtner