Ďalšia slovenská rehoľníčka prekročila vek 100 rokov

Svoje sté narodeniny oslávila dňa 5. februára 2018 sestra M. Hilda Pillárová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v kruhu svojho rehoľného spoločenstva vo Vrícku.

Za dar jej života a povolania sestry ďakovali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal spolu s o. Vladimírom Medzihorským.

Nech ju Pán naďalej požehnáva a obdarí potrebnými milosťami.

Sestry Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

 

sestra Hilda – na fotografii vpredu.
-fc-