Dar milosrdenstva – rehoľníci angažovaní s chudobnými pri Vatikáne

„Dar milosrdenstva“ – je názov novej nocľahárne pre bezdomovcov v blízkosti Vatikánu, na ulici Via dei Penitenzieri pri nemocnici Santo Spirito. K dispozícii núdznym je už niekoľko dní. Slávnostné otvorenie a posvätenie domu vo štvrtok 7. októbra, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Ružencovej, bolo spojené so svätou omšou, ktorej predsedal pápežský almužník Mons. Konrad Krajewski za účasti prvých hostí a dobrovoľníkov zariadenia.
Priestory, ktoré sa nachádzajú v extrateritoriálnej zóne Vatikánu a ktoré donedávna užívala istá cestovná kancelária, boli ponúknutú pápežovi Františkovi Generálnym domom Spoločnosti Ježišovej. Týmto spôsobom chcela komunita jezuitov pohotovo reagovať na výzvu pápeža poskytnúť priestory svojich budov ľuďom v núdzi. Ubytovňa je nazvaná „Dar milosrdenstva“, pretože je darom rehoľnej komunity ako konkrétny skutok lásky voči blížnym.
Zariadenie môže prijať na noc až 34 ľudí a prevádzkované je sestrami Matky Terezy z Kalkaty, teda Kongregáciou misionárok lásky, podobne ako ubytovne na Via Rattazzi pri rímskej vlakovej stanici Termini a ďalšia pri kostole San Gregorio al Celio v blízkosti Circo Massimo.
Prijatiu záujemcov do ubytovacieho zariadenia predchádza rozhovor žiadateľov o registráciu so sestrami Matky Terezy v neďalekom dome „Dar Márie“ vo Vatikáne. Možnosť prenocovať je ohraničená na tridsať dní; vstup do ubytovne je večer od 18.00 do 19.00 hod. , budíček ráno o 6.15, s následnou povinnosťou osobnej hygieny a upratania svojej postele a skrine. Ubytovňa sa uzatvára ráno o 8.00 hod. kvôli generálnemu upratovaniu a zabezpečeniu chodu zariadenia.
Pokiaľ ide o stravu, večeru poskytujú sestry v dome „Dar Márie“ a raňajky priamo v ubytovni pred odchodom z domu. K dispozícii sú tiež sprchy a iné služby pod kolonádou Námestia sv. Petra.
Adaptáciu priestorov zabezpečila Apoštolská charita (Elemosineria Apostolica) z finančných prostriedkov získaných za tzv. pápežské požehnania k rôznym výročiam a mimoriadnym životným udalostiam veriacich, a tiež z príspevkov dobrodincov. Apoštolská charita na čele s Mons. Krajewským sa spolu s Kongregáciou misionárok lásky zaviazali finančne zabezpečovať celú prevádzku domu „Dar milosrdenstva“. V dome sestier Matky Terezy s názvom „Dar Márie“ je už od roku 1988 k dispozícii 50 miest na prenocovanie pre ženy v núdzi.

(Zdroj: RV; -jk-)