Deň detí so zasvätenými v Trnave

Spoločenstvo pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave zorganizovalo v nedeľu 7.6. o 15.00 DEŇ DETÍ SO ZASVÄTENÝMI. Stretnutie sa konalo na Prekážke za Dolnou Krupou a zúčastnili sa ho deti aj s rodičmi z farnosti Svätého Mikuláša. Deti mali možnosť na jednotlivých stanoviskách spoznať jednotlivé rehole a ich zakladateľov a zúčastniť sa na zaujímavých aktivitách. Na prvom stanovisku sa mohli stretnúť aj s diecéznym kňazom. Z rehoľných spoločenstiev za zúčastnili bratia františkáni, saleziánska rodina (v zastúpení kňaza, sestry a mladých z Kopánky), sestry premonštrátky, sestry marianky a sestry uršulínky. Po programe sa konala spoločná opekačka, kde rodiny mohli prehĺbiť svoje vzťahy so zasvätenými v spoločných rozhovoroch a pri speve piesní.

sr.Mária Tóthová, osu