Dialógy s Pavlom VI.

Pri príležitosti blahorečenia Pavla VI., ktoré sa uskutoční 19. októbra 2014, prináša Spolok sv. Vojtecha nové vydanie jedinečnej knihy rozhovorov francúzskeho katolíckeho filozofa Jeana Guittona a pápeža Pavla VI. s názvom Dialógy s Pavlom VI. V atmosfére slobody odkrývajú dvaja veľkí intelektuáli 20. storočia svoje citlivé a bohaté vnútro, pričom sa odvážne dotýkajú problémov, charakterizujúcich búrlivú pokoncilovú dobu. Vo svojich rozhovoroch analyzujú na ten čas nezvyčajné cesty Pavla VI. do Indie, do sídla OSN v New Yorku a do Jeruzalema. Rozprávajú sa o osobnostiach, ktoré výrazne formovali osobnosť pápeža, najmä o sv. Pavlovi, Augustínovi a kardinálovi Newmanovi. Z rozhovorov možno vyčítať mimoriadnu úctu pápeža voči členom iných náboženstiev, jeho kroky zamerané na ekumenizmus najmä vo vzťahu k anglikánom a úsilie o obnovu Katolíckej cirkvi. Celý dialóg je pretkaný pohľadmi na Druhý vatikánsky koncil, vracia sa k jeho závažným témam a prináša nejeden prorocký postoj, aktuálny aj pre dnešnú dobu.

Kniha je zaujímavá tým, že rozhovory vznikali niekoľko rokov a ide o vôbec prvý knižný rozhovor s pápežom, ktorý nebol nahrávaný ani zapisovaný, ale vznikol zo vzájomného dialógu a pochopenia dvoch gigantov ducha 20. storočia.
Pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini, bol považovaný za pápeža pokroku a mystiky. Bol to mimoriadne vzdelaný, duchaplný, pokorný a zdvorilý aristokrat starej talianskej školy. Hĺbavý filozof Jean Guitton, ktorý bol pozorovateľom na Druhom vatikánskom koncile, bol hĺbavým človekom a patril k najväčším mysliteľom 20. storočia.
Kniha Dialógy s Pavlom VI. vyšla po prvý raz v roku 1969 v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Nové prepracované vydanie je dostupné v predajniach Spolku sv. Vojtecha na celom Slovensku.
Knihu Dialógy s Pavlom VI. si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.