Dnes začína novéna pred slávnosťou u košických dominikánov

Bratia dominikáni v Košiciach pozývajú do pútnickeho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach pričleneného k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme na odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Uskutoční sa vo štvrtok 15. augusta 2019. Hlavným celebrantom svätej omše, ktorá sa začne o 17:30, bude emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.

Odpustovej slávnosti bude predchádzať novéna v dňoch 5. – 14. augusta 2019. Novénu bude, až na vybrané dni, moderovať pavlín pri Bazilike vo Vranove nad Topľou P. Konrad Blicharski, OSPPE. Program k novéne uvedie slávnosť Panny Márie Snežnej 5. augusta 2019 o 17:30, informoval rektor dominikánskeho kostola v Košiciach P. Chryzostom Kryštof, OP. Pútnici sú tiež osobnitne pozvaní na novénu v dňoch 5., 8. a 9. augusta. Každej svätej omši počas novény bude predchádzať mariánska pobožnosť o 17:00. Okrem nedele a samotnej odpustovej slávnosti sa bude počas novény vysluhovať sviatosť zmierenia.

Zdroj: TK KBS