Dni svätého Antona v Bratislave

Sviatok obľúbeného svätca františkánskej rodiny tento rok slávili štyri dni. Témou bol Anton – MUŽ PRAVDY a nad ňou sa zamýšľali v jednotlivých tematických kázňach. V sobotu spolu s mladými vyrazili do ulíc Bratislavy rozdávať sviece a pozývať ľudí, aby prišli do kostola zapáliť sviecu a pomodliť sa k svätému Antonovi. „Reakcie ľudí boli veľmi milé, niekedy možno trochu zaskočení, ale poväčšine prijímali pozvanie. Kostol bol otvorený do noci, aby prijal tých, ktorí mali o čo žiadať svätého Antona,“ povedala sr. Caritas OSF.

V nedeľu sa ľudia zastavovali v kaviarni v kláštornom átriu, kde si radi posedeli malí i veľkí. V pondelok večer po svätej omši spríjemnil čas koncert františkánskej scholy, ktorá predstavila svoje nové skladby. Utorok dopoludnia patril deťom, ktorých prišlo okolo 55 vo veku od 3 do 5 rokov. Hravým spôsobom spoznávali život svätého Antona, kostol františkánov, lovili rybičky, kreslili žabky a tešili sa z programu žongléra Slíža. Dopoludňajší program ukončili požehnaním. Tí však, ktorí nemuseli odísť, mali možnosť stráviť popoludnie v kaviarni či vojsť na tichú modlitbu do kostola.

Popoludní program pokračoval adoráciou, slávnostnými vešperami, slávením svätej omše, požehnaním ľalií a potom v átriu nasledoval hudobný večer a nezabudnuteľná atmosféra provizórnej kaviarne. Tí, ktorí svoju úctu k svätému Antonovi chceli prejaviť aj konkrétnym skutkom lásky, mohli prispieť na chudobných zakúpením symbolického Antonovho chleba.

Zasvätený život informovala C.K.Kováčová

DSC_0403   DSC_0318 DSC_0340