Dokument „Dar vernosti. Radosť vytrvalosti“ už vyšiel aj v slovenčine

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala v roku 2020 dokument pod názvom: Dar vernosti. Radosť vytrvalosti, ktorý v týchto dňoch vychádza pre vnútornú potrebu zasvätených aj v slovenčine. Zaoberá sa „horúcou témou“ odchodov zo zasväteného života.

Preklad a tlač dokumentu pripravila Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Vydavateľstvom Slovo medzi nami (Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi). Dokument je určený predovšetkým členom rehoľných inštitútov, ale môžu v ňom nájsť pomoc a inšpiráciu aj členovia spoločností apoštolského života, či iné Bohu zasvätené osoby.

Dokument má 120 strán, obsah je rozložený do troch častí. Prvá pod názvom Pohľad a počúvanie ponúka reflexiu doby ako aj jej dôsledky na súčasný zasvätený život, hovorí o fenoméne opustenia, o záležitostiach, ktoré treba interpretovať a dynamikách, ktoré je treba zmeniť v zasvätenom živote. Druhá časť Oživiť vedomie sa zaoberá otázkou vernosti a vytrvalosti, hovorí o procesoch zdieľaného rozlišovania, ktoré nie je možné oddeliť od adekvátnej formácie svedomia. V horizonte veľkej témy svedomia a jeho vzťahov poukazuje na niektoré základné formy rozlišovania a sprevádzania. Tretia časť dokumentu Odlúčenie od inštitútu predkladá kánonické normy a prax dikastéria, hovorí o spôsoboch odlúčenia od inštitútu a hlavne ponúka konkrétne usmernenia pre všetkých zainteresovaných – pre tých, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach, ako aj pre predstavených, ktorí majú sprevádzať procesy a urobiť konečné rozhodnutia.

Pápež František v závere dokumentu píše: „Ostaňte v mojej láske: to je Ježišova prosba učeníkom počas Poslednej večere. Ostaňte: tu je sila povolania zasvätenej osoby. Táto požiadavka je tiež odovzdaním ‘základnej pravdy’, ktorá nám umožňuje vytrvať v životodarnom spoločenstve s Kristom. Je to výzva odovzdaná učeníkom včerajška i dneška, obzvlášť zasväteným mužom a ženám, ktorí čelia výzve žiť v silno sekularizovaných prostrediach, riskujúc stratu horlivosti a radosti z vlastného sebadarovania Kristovi a Cirkvi.“

Vatikánska Kongregácia pripravila v závere minulého roka prezentáciu dokumentu online formou v štyroch jazykoch. Je možné si ju vypočuť na týchto odkazoch v taliančine, v angličtine, v španielčine a vo francúzštine.

Dokument je pre vnútornú potrebu zasvätených na Slovensku a bude distribuovaný do komunít cez KVRPS. Ďalšie informácie vám budú poskytnuté na kvrps@kvrps.sk.

Jana Kurkinová, FMA