Dominikáni chystajú púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

Bratia dominikáni pozývajú na tradičnú púť k milostivej soche do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Záverečnú pontifikálnu svätú omšu, ktorá bude spojená s požehnaním obnoveného organa, bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Pondelok 13. augusta 2018:
– 17:00 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) / Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša (celebruje Michal Pásztor, kaplán v Likavke)
– 19:00 Liturgia hodín – vešpery

Utorok 14. augusta 2018:
– 17:00 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) / Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša (celebruje P. Matúš František Kušnír OP, subprior Dominikánskeho konventu v Košiciach)
– 19:00 Liturgia hodín – Vigília a Posvätné čítanie zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Streda 15. augusta 2018:
– 6:30 Svätá omša (celebruje P. Bohuslav Tomáš Jančiar OP, prior Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej)
– 7:15 Liturgia hodín – Ranné chvály
– 17:00 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) / Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša (celebruje Mons. Andrej Imrich, spišský emeritný biskup)
– 19:00 Liturgia hodín – Vešpery
– 19:30 Koncert Jibilate Domino

Štvrtok 16. augusta 2018:
– 17:00 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) / Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša (celebruje Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS)
– 19:00 Liturgia hodín – Vešpery
– 19:30 Adorácia k Oltárnej sviatosti

Piatok 17. augusta 2018:
– 17:00 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) / Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša (celebruje P. Josef Čunek SJ, seperior a rektor jezuitského kostola v Brne)
– 19:00 Pobožnosť krížovej cesty rodín
– 20:15 Koncert chrámového zboru MŽO

Sobota 18. augusta 2018:
– 14:30 Svätá omša v nemeckom jazyku (celebruje P. František Štefan Pistrák OP, rektor kostola sestier dominikánok v Illanzi vo Švajčiarsku)
– 16:00 Procesia od Mariánskej kaplnky na rázcestí do Farského kostoal Povýšenia sv. Kríža
– 16:30 Posvätný ruženec, litánie, modlitba / Zasvätenie obce Panne Márii
– 17:00 Spovedanie pútnikov
– 18:00 Svätá omša pri Lurdskej kaplnke s požehnaním obnovených tabúľ padlých vojakov v I. svetovej vojne (celebruje P. Irenej Maroš Fintor OP, sócius provinciála Rehole dominikánov na Slovensku)
– 19:00 Modlitby za padlých vojakov a násilne vysťahované rodiny nemeckej a maďarskej národnosti

Nedeľa 19. augusta 2018:
– 6:45 Posvätný ruženec v maďarskom jazyku
– 7:30 Svätá omša v maďarskom jazyku (celebruje P. Peter Nagy, farár Gellénháza v Maďarsku)
– 9:30 Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a Loretánske litánie
– 10:30 Pontifikálna svätá omša s požehnaním obnoveného organa (celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita)
– 12:00 Agapé pre veriacich

Zdroj: Farnosť Dunajská Lužná