Dominikáni oslávia 800 rokov od smrti svätého Dominika

Rehoľa kazateľov, známa ako dominikáni, sa pripravuje na osemsté výročie smrti svojho zakladateľa, svätého Dominika Guzmána. Zomrel 6. augusta 1221 vo veku 50 rokov.

Generálny predstavený bratov kazateľov, P. Gerard Francisco Timoner III, oznámil oslavy osemstého výročia narodenia sa pre nebo ich zakladateľa. Ich téma „Za stolom so svätým Dominikom” je inšpirovaná obrazom z bolonského kostola Mascarella. 88. nástupcovi svätého Dominika sa páči jeho predstava ako „muža, ktorý pri spoločnom stole prežíva radosť s bratmi, zhromaždenými v povolaní ohlasovať Božie slovo“.

„Jubilejný rok pozýva uvažovať nad týmito otázkami: Čo pre nás znamená byť so svätým Dominikom za stolom hic et nunc (tu a teraz)? Akým spôsobom nás jeho život a práca povzbudzujú podeliť sa o náš život, vieru, nádej a lásku, hmotné a duchovné dobrá, aby sa aj iní mohli nasýtiť pri rovnakom stole? Ako sa náš stôl stáva miestom delenia sa o Slovo a Chlieb života?” pýta sa P. Gerard.

Jubilejný rok začne 6. januára 2021 a skončí takisto na slávnosť Zjavenia Pána v roku 2022. Ďalšie liturgické slávenia sú naplánované na 24. mája, deň prenesenia zostatkov svätého Dominika, a na deň jeho narodenia (4. augusta). Všetky budú prebiehať v Bazilike sv. Dominika v Bologni, kde je svätec pochovaný. Pútnická cesta „Posledná cesta svätého Dominika“ z Ríma do Bologne bude mať zastávky na rôznych miestach pôsobenia rádu. Na výstave s názvom „Za stolom so svätým Dominikom” od marca do októbra bude možné prvýkrát vidieť ako celok „tabuľu z Mascarelly”, ktorej časti sú v súčasnosti uchovávané na viacerých miestach.

Čo sa týka poslania kázať v sekularizovanom prostredí, magister rehole zdôrazňuje potrebu nestrácať nádej, lebo „nádej nie je optimizmus prameniaci z dôkladného vyhodnotenia budúceho vývoja vzhľadom na naše možnosti a prostriedky. Takisto nejde o premenu zlej prítomnosti na skvelú budúcnosť. Nádej pramení z istoty, že Boh nás nikdy neopustí a že nás sprevádza v radostných, bolestných, slávnostných a tajomstvách svetla našich životov. Nádejou je Kristus medzi nami“.

Dominikánsku rodinu tvoria kontemplatívne mníšky, apoštolsky činné sestry, bratia a laici, prítomní vo viac ako osemdesiatich krajinách. Z radov dominikánov štyria zasadli na Petrov stolec: blahoslavení Benedikt XI. a Inocent V., svätý Pius V. a Boží služobník Benedikt XIII.

Preklad Zuzana Morávková