Dotyk krásy 2020 / Nádoba Neudržateľného

Dominikáni a dominikánky pozývajú znova po roku na Dotyk krásy v dňoch 20. – 22. marca 2020 – tentokrát s témou Nádoba Neudržateľného.

Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2020. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch.

Dotyk krásy 2020: program

Prihlasovací formulár

Anotácie k dielňam

Za organizačný tím sr. Blažeja Anna Furjeľová, OP a fr. Mannes Stanislav Marušák, OP