Duchovná obnova o modlitbe s Karlom Satoriom v Centre Salvator

V nasledujúcom týždni bude v dňoch 11. – 13. septembra 2020 prebiehať duchovná obnova o modlitbe s Karlom Satoriom v bratislavskom Centre Salvator na Jakubovom námestí.

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy, desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku a teraz pôsobí v Dobříši. Cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje, akú úlohu chce zohrať modlitba v našom povolaní – byť človekom.

Registrovať sa môžete do 7. septembra na adrese duchovneaktivity@centrumsalvator.sk, alebo telefonicky na 0907 274 723.

Centrum Salvator – duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí, v starom meste v Bratislave. V areáli sa tiež nachádza kláštor sestier, sídlo provincie a taktiež stravovacie zariadenie s krásnou záhradou.

-fc-