Duchovní poklad

 Tichon Zadonský

Duchovní poklad

Tichon Zadonský je ďalšou veľkou postavou východnej spirituality. Prírodu vníma ako súhrn svedkov, ktorí vydávajú svedectvo o Bohu, alebo ako knihu, ktorá dosvedčuje Božiu všemohúcnosť, múdrosť a dobrotu. Svet je plný stôp vedúcich k poznaniu Boha zrkadliaceho sa vo svojom stvorení. Poznanie Boha je potom onen „duchovný poklad“, ktorý svätý Tichon zbiera v prírode. Vrcholom poznania Boha je zjednotenie sa s ním v láske. Boží muž si želá, aby tento poklad hľadali všetci kresťania.

Karmelitánske nakladatelství 2012, Kostelní Vydří 2012

-jp-

Knihu Duchovní poklad si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.