Dve budúce sväté pre Svätú zem

Katolícka cirkev vo Svätej zemi sa pripravuje na kanonizáciu dvoch blahoslavených: Mariam Bawardi, známej pod menom sestra Mária od ukrižovaného Ježiša, a Marie Alfonzy Ghattas.

Latinský patriarcha Jeruzalema Mons. Fouad Twal pri príležitosti sviatku Všetkých svätých oznámil, že čoskoro budú obe blahoslavené rehoľnice vyhlásené za sväté. V decembri bude konzistórium kardinálov, ktoré definitívne schváli závery kánonického procesu vedeného Kongregáciou pre kauzy svätých. Slávnosť kanonizácie sestry Mariam a sestry Marie Alfonzy sa pravdepodobne bude konať začiatkom roku 2015.

Obidve kandidátky na svätorečenie žili v druhej polovici 19.storočia. Mariam Bawardi, ako uvádzajú biografické záznamy zverejnené latinským patriarchom Jeruzalema, sa narodila v dedine Ibillin v Galilei a bola pokrstená v Grécko-melchitskej cirkvi. Založila Karmel v Betleheme, kde je možnosť navštíviť jej celu. Mala dar stigiem a mystických skúsenosti, vrátane niekoľkých snov, v ktorých dostala od Ježiša poznanie miesta, kde boli Emauzy (neďaleko Latrum).
Sestra Maria Alfonza Ghattas, narodená v Ain Karem, je zakladateľkou Kongregácie sestier ruženca. Aj ona mala mystické skúsenosti, kde jej Panna Mária vo videniach ukázala, že má založiť kongregáciu, ktorá sa bude venovať pomoci mladým i starým ľuďom.

(Zdroj:www.vidimusdominu.org)

-sc-