Dve Slovenky zložili sľuby v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove dve Slovenky – sr. M. Blanka a sr. Jana Mária – zložili svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s rektorom krakovského sanktuária prelátom Františkom Šlusarczykom, slovenskými pátrami kapucínmi a jezuitami, ako aj farármi z Nižného Hrušova a Slanca. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky s manželkou.

Biskup Stolárik vo svojej homílii zdôraznil význam obety a utrpenia. Vychádzal z citátu z Denníčka sv. sestry Faustíny: Kladiem ti dnes svoje srdce na paténu, na ktorej je položené tvoje Srdce, Ježišu, a obetujem sa dnes s tebou Bohu, tvojmu aj môjmu Otcovi, ako obeta lásky a zvelebenia. Otče milosrdenstva, pozri na obetu môjho srdca, ale cez ranu Ježišovho Srdca. Citát prepojil so sviatkom Obetovania Pána a s Fatimským rokom. Ako vzor dal sestrám Pannu Máriu, s ktorou sa jej Syn podelil svojím utrpením. V závere poďakoval rodičom sestier za ich dar a obetu pre rehoľu i Cirkev.

Sestry vlastnoručne napísali a podpísali formulu sľubov, ktorú položili na oltár pred milostivý obraz Krista. Viditeľným znamením ich večných zásnub je strieborná obrúčka, ktorú pri obrade dostali a na ktorej je vygravírované meno Ježiš. Svoju túžbu naplno sa odovzdať Bohu vyjadrili v pokornej prosebnej modlitbe ležiac pred oltárom tvárou k zemi.

sr. M.Benediktína Fečová 

Zdroj: Milosrdenstvo