Farár zo sýrskeho Aleppa: utrpenie je našim každodenným chlebom

Katolícky kňaz z Aleppa napísal dojímavý list pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Opisuje dramatickú situáciu v tomto sýrskom meste, kde „utrpenie je každodenným chlebom“ a „srdcia sú ochromené smútkom a zúfalstvom“. Františkán zveruje budúcnosť tohto mesta ochrancovi Ježiša, ktorý sa nikdy nesťažoval, ale vždy mu dôveroval.

Kňaz Ibrahim Alsabagh zdôrazňuje, že svätý Jozef je vzorom pastoračnej činnosti v Sýrii, ktorá bola zasiahnutá desiatym rokom krízy. Tá by mohla trvať ešte mnoho ďalších rokov. Pri písaní o krutom každodennom živote spomína mnohé nedostatky, ktorým ľudia čelia: potravinové, hygienické a zdravotnícke. Keď zima neustupuje, je nedostatok vykurovacieho oleja, benzínu, elektrina je len jednu hodinu denne. „Ako je možné žiť v tomto chladnom Aleppe, ktorý prenikol do všetkých kútov našich domovov a dodáva srdciam ochromeným smútkom a zúfalstvom temnotu,“ píše sýrsky františkán, ktorý v Aleppe zostal po celú vojnu, podporuje chudobných ľudí, nielen kresťanov.

Františkán Ibrahim píše o dráme otcov, ktorí nevedia, kde získať peniaze na nákup chleba pre svoje deti. Je to dôsledok nezamestnanosti, rastu cien a životných nákladov a vzrastajúcej inflácie, zatiaľ čo príjmy každým dňom klesajú. Františkán spomína utrpenie matiek upadajúcich do depresie kvôli zúfalstvu, nárastu počtu samovrážd otcov a mladých ľudí, ktorým vojna ukradla detstvo. „Vyrastajú v rodinách poznačených atmosférou smútku, zúfalstva, neistoty, či zajtra bude čo jesť,“ píše vo svojom liste farár latinskej farnosti v Aleppe. Spomína ženu, ktorá mu nedávno povedala, že nemohla dcére kúpiť topánky, keď staré už neboli vhodné na nosenie a nové stáli tri štvrtiny jej platu. „Dnes mi jedna z matiek povedala, že im nezostáva nič na ohrev vody, aby mohli umyť svoje deti a pripraviť im teplé jedlo.“ Existuje toľko situácií, ktoré vás rozplačú, píše kňaz Ibrahim. Pri zmienke o starších a chorých, najzraniteľnejších v spoločnosti, sa pýta: ako im môžeme zabezpečiť jedlo, palivo, teplé oblečenie na zimu, lieky, často potrebné plienky.

V súvislosti s Rokom svätého Jozefa pripomína, že Ježišov pestún nebol pasívnym rezignovaným človekom. „Podľa jeho príkladu s vierou hľadáme, ako čeliť realite a prijať svoju zodpovednosť. Ako cirkev v Sýrii, a najmä v Aleppe, cítime, že Boh nám zveruje svoj ľud, rovnako ako zveril svojho Syna Jozefovi,“ píše Ibrahim. Zdôrazňuje, že „Evanjelium ukazuje, že napriek všetkým ťažkostiam môže Boh naše životy vždy zachrániť za predpokladu, že máme tvorivú odvahu tesára z Nazareta, ktorý vie, ako zmeniť problém na príležitosť, vždy dôverovať v Prozreteľnosť“. Františkán poznamenáva, že každé núdzne, chudobné, trpiace a choré dieťa je dieťa, ktoré svätý Jozef chráni.

Aleppský farár zdôrazňuje, že obyvatelia tohto mesta potrebujú nielen materiálnu, ale aj duchovnú podporu. „Dnešní kresťania potrebujú nádej. Vieme, že naše utrpenie nie je večné, ale nevieme, kedy sa skončí,“ píše františkán, ktorý budúcnosť tohto skúšaného mesta zveril do rúk Ježišovho ochrancu, ktorý sa nikdy nesťažoval, ale vždy mu dôveroval.

Zdroj: TK KBS, RV pl

O službe františkánov v Aleppe sme písali aj TU.