Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl, vymenovaný za člena biskupskej synody

Pápež František vymenoval ďalších členov a ich zástupcov na XIV. riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať v dňoch 4. – 25. októbra 2015 a bude venovaná „Povolaniu a poslaniu rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.“.

Tlačový úrad Svätej stolice 16. júna 2015 zverejnil zoznam členov a zástupcov, ktorí boli zvolení jednotlivými subjektmi a potvrdenými Svätým otcom k XIV. riadnemu plenárnemu zhromaždeniu Biskupskej synody.

Medzi nimi sú:

– P. Michael Brehl CSsR, Generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – ako zástupca Únie generálnych predstavených

– Arcibiskup José de Queirós Alves CSsR, ordinár Huambo v Angole – ako zástupca člena Konferencie biskupov Angoly a Svätého Tomáša.

(Zdroj: Scala News; http://redemptor.pl/; cssr.com; -rh-)