Generálny predstavený redemptoristov vystúpil na synode

P. Michael Brehl, ktorý je generálnym predstaveným redemptoristov, mal  6. októbra, v druhý deň Synody o rodine, počas ranného zasadania, trojminútový príhovor. Hovoril o princípe inkluzívnosti, o ktorom sa zmieňuje Pracovný dokument Synody (Instrumentum Laboris), ako aj koncilový dokument Gaudium et Spes a iné pápežské dokumenty. “Dokonca aj členovia našich rodín, ktorí žijú v náročných a komplikovaných podmienkach, stále zostávajú súčasťou našich rodín. Nesmieme ich považovať za outsiderov, “ povedal P. Brehl. Toto presvedčenie má aj pastoračné dôsledky. “V tejto fáze Synody diskutujeme o situáciách radosti a smútku, svetla a tieňov, sily a slabosti. Neskôr budeme hovoriť o pastoračných odpovediach na tieto jednotlivé situácie, “ vysvetľuje P. Brehl.

Zdroj: www.cssr.sk