Gréckokatolícka cirkev si pripomenie 65 rokov od svojej likvidácie

Gréckokatolícka cirkev v polovici 20. storočia prežívala ťažké chvíle. Zámer jej likvidácie nebol dielom náhody. Bol abecedou marxizmu, ktorý hovoril, že proti náboženstvu treba bojovať. V Prešove sa 28. apríla 1950 uskutočnil tzv. Sobor (snem, synoda), ktorý „pričlenil“ všetkých gréckokatolíckych veriacich k Pravoslávnej cirkvi a znamenal faktickú likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Kňazi, ktorí odmietli pričlenenie, boli buď uväznení, alebo boli aj so svojimi rodinami vyvezení a naďalej boli rôznymi formami prenasledovaní. Biskup Pavol Peter Gojdič bol v roku 1951 v procese spolu s biskupmi Jánom Vojtaššákom a Michalom Buzalkom odsúdený na doživotie. Vasiľ Hopko bol v ťažkých podmienkach väznený 14 rokov. Všetok majetok Gréckokatolíckej cirkvi sa stal majetkom Pravoslávnej cirkvi.
Gréckokatolícka cirkev si pripomína 65 rokov od tejto udalosti. Z tejto príležitosti organizujú konferencie vyšších predstavených ženských a mužských reholí na Slovensku pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ dňa 25. 4. 2015 v Prešove spomienkové stretnutie. Súčasťou programu bude aj premiéra dokumentárneho filmu PASCHA.