Ignaciánsky jubilejný rok začne už 20. mája 2020

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone. Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole dostal do rúk Život Krista od Ludolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene. Sv. Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu, Večnému Kráľovi, prežiť zvyšok svojho života.

Ignaciánsky jubilejný rok nám zároveň pripomenie štyristé výročie kanonizácie sv. Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.  

Jubilejný rok otvorí Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, P. Arturo Sosa SJ, svätou omšou z Pamplony. Začiatok jubilea na Slovensku pripomenie koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú aj myšlienky z Autobiografie sv. Ignáca. Koncert sa uskutoční v sobotu 15. mája, o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, a bude možné ho sledovať on-line prostredníctvom YouTube. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

V rámci jubilejného roka pripravujú jezuiti aj ďalšie projekty a akcie, o ktorých budú informovať priebežne na stránke jezuiti.sk.

Peter Buša, SJ