Ikonu Svetového dňa rodín v Írsku písali aj dve slovenské redemptoristky

Redemptoristky v Írsku vytvorili ikonu na Svetové dni rodín, ktoré budú od 21. do 26. augusta 2018 v írskom hlavnom meste Dublin. Pod vedením rumunského ikonografa Mihaia Cucu na vytváraní pracovali predovšetkým dve slovenské redemptoristky, Alena Diabolková a Mária Sidorová. Do menších prác boli zapojené aj niektoré ďalšie sestry z tejto komunity.

Ikona bola posvätená 21. augusta 2017 v írskej národnej mariánskej svätyni Knock v rámci ročného programu príprav na toto augustové celosvetové stretnutie. Práve v meste Knock prebiehajú zásadné organizačné stretnutia v príprave na toto celosvetové podujatie.

Ikona má formu triptychu. Vyzerá ako dom s prednými dverami. Na dverách zvonku vidíme archanjelov Michala a Gabriela. Znázorňujú Božiu túžbu chrániť. Hlavy majú sklonené v adorácií a službe svätému Bohu. Na spodnej strane triptychu je názov “Amoris Laetitia” (Radosť lásky), čo je názov post-synodálnej exhortácie pápeža Františka o láske a rodine. Práve tento dokument bude zdrojom úvah počas Svetových dní rodín 2018.

Keď otvoríme dvere, nájdeme Svätú rodinu, Ježiša, Máriu a Jozefa pri spoločnom stolovaní a zdieľaní. Táto chvíľa je zároveň oslavou viery. Práve v našich domácnostiach sa odohráva odovzdávanie viery budúcim generáciám. Tento obraz nám pripomína dielo Rubleva z 15. storočia, na ktorom sú podobne znázornení traja anjeli. Aj rodina je niekedy prirovnávaná k Svätej Trojici, ktorá je spoločenstvom dávania a prijímania lásky. Rodinu zvykneme nazývať „živou ikonou“ Najsvätejšej Trojice.

zdroj:redemptoristi.sk

-msk-