Inšpiruj sa Božím slovom – „poznámkovanie Biblie“

Rok 2020 je rokom Božieho slova, ktoré sa skrýva v najslávnejšej a najpredávanejšej knihe – v Biblii. Má ju doma každý, možno si ju niekedy otvorí a prečíta, ale kto sa do nej skutočne zahĺbi a snaží sa pochopiť jej význam, odkaz, ktorý nám Boh chce ukázať? Rozjímanie nad Svätým Písmom vychádza z jeho pozorného a precíteného čítania alebo počúvania. Aktivizuje sa pritom naša pamäť, myslenie, úsudok, vôľa, ale aj obrazotvornosť. Mnohí veriaci dnes čítajú Bibliu s ceruzkou alebo farebnými perami v ruke. Ľudia si prečítajú text a podčiarknu slovo alebo vetu, ktorá ich zaujala. Hľadajú súvislosti, premýšľajú, čo im text hovorí. Robenie si poznámok do Biblie alebo modlitebného denníka (obyčajného zošita) sa berie ako rozjímanie, môže byť prostriedkom modlitby alebo samotnou modlitbou. Tento „nový spôsob „poznámkovania“ Biblie môžu využívať deti, mladí, dospelí aj starí.

ČO JE „POZNÁMKOVANIE“ BIBLIE

Rovnako ako tanec a piesne, aj kreslenie a písanie sa môže využiť na vyjadrenie toho, ako vás inšpirujú Božie slová. V anglickom jazyku sa kreatívny spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. V slovenčine toto tvorenie dostalo kostrbatý názov „Poznámkovanie Biblie“.

Aj keď sa to môže javiť ako novinka posledných rokov, nie je to tak. Už v dávnoveku bol ručne prepisovaný biblický text často zdobený kaligrafiami a ilustráciami. Na rozdiel od niekdajšej doby nie je táto schopnosť iba doménou zručných umelcov a remeselníkov, ale dokáže to robiť prakticky každý, kto má doma pero a Bibliu.

Ako to v skratke funguje?

Vyberiete si nejakú pasáž z Biblie, prečítate si ju, chvíľu nad ňou premýšľate a potom do Svätého Písma alebo do modlitebného denníka napíšete verše, či slová ktoré vás najviac oslovili. Využiť pritom môžete rôzne techniky tvorenia.

Výhody

  • Toto „Poznámkovanie Biblie“ pomáha so zameraním sa na každodenné čítanie Svätého Písma.
  • Lepšie sa spojiť a porozumieť slovám v Biblii.
  • Dáva príležitosť nechať svoju kreativitu prúdiť.
  • Zbaviť sa nadbytočných myšlienok a viac sa zamerať na vzťah s Najsvätejšou Trojicou.
  • Keď som spoznala túto metódu poznávania Svätého Písma, začala som čítať s otázkami, rozjímať o veršoch, ktoré ma prilákali, písať poznámky a hľadať krížové odkazy. Nikdy predtým som tieto veci nerobila. Čím viac času som strávila štúdiom, tým viac som si uvedomila skutočnú moc Božieho Slova, aby ma premenilo, potešilo, dalo mi múdrosť do skutočného života.

Čo na to budete potrebovať?

  • zošit (modlitebný denník)
  • Biblia – nemusíte mať novú Bibliu – stačí použiť akúkoľvek, ktorú máte doma. S pomocou Ducha Svätého ju pretvoríte na niečo nádherné. Na Slovensku existuje zatiaľ jediný druh Biblie s názvom „Inšpiruj sa“, ktorá je prispôsobená na tvorenie a obsahuje viac ako 400 graficky stvárnených veršov, ktoré je možné vyfarbiť alebo ponechať v čiernobielej podobe. Okrem toho obsahuje prázdne riadky na vlastné poznámky a reflexiu. Ak sa však nemáte jazykovú bariéru, určite siahnite po Biblii v iných jazykoch, ktoré majú nielenže väčší výber, ale aj iné grafické spracovania. Môžete si vyberať z rôznych titulných obálok, rôzne preklady… Existujú aj Biblie bez predtlačených obrázkov a tvorba je len na vás.
  • farebné perá a ceruzky.
  • prípadne ďalšie doplnkové veci, o ktorých sa môžete dozvedieť nižšie.

Príprava a modlitba

Rovnako ako vo vašom pravidelnom biblickom štúdiu, aj „poznámkovanie Biblie“ je o vedení Duchom Svätým. Takže skôr, ako začnete, mali by ste si nájsť pokojné miesto a čas, aby ste neboli rušení. Zvoľte si polohu tela tak, aby vám umožnila sústrediť sa na modlitbu.

Začnite stíšením sa, alebo si vytvorte príjemnú atmosféru pomocou svetla, vône a vhodnej hudby, ktorá vám pomáha priblížiť sa k Bohu. Modlite sa a pýtajte Boha, čo chce, aby ste sa dnes naučili. Týmto spôsobom sa otvoríte svojmu učeniu a inšpirácii.

Ak sa snažíte vybrať tú správnu pasáž, aby ste mohli začať, zvážte používanie liturgického kalendára, počúvanie bohoslužby alebo kázne. Je mnoho dostupných prostriedkov odkiaľ máte možnosť čerpať, či už je to internet, iné knihy, časopisy alebo noviny a v poslednom rade sa dajú využiť aj podcasty (zvukové záznamy), ktoré sa čoraz väčšmi dostávajú do povedomia.

Zahĺbenie sa

Po modlitbe prichádza časť, keď sa máte zahĺbiť. Po prečítaní časti, ktorú ste si vybrali pozorujte, čo sa v pasáži deje: kto ju napísal, pre koho bola napísaná, kde, kedy a za akým účelom sa to stalo, čo to znamenalo pre ľudí, ktorí to počúvali. Využite relevantnosť v tomto čase a pokúste sa pasáž aplikovať do dnešnej doby, do vlastného života. Nechajte sa pozvať Božím Slovom do rozhovoru. Bohu môžete povedať všetko ako priateľ priateľovi. Rovnako mu darujte čas mlčania, aby mohol prehovoriť i on.

ČAS TVORENIA  

Slová, ktoré ste počuli a precítili si môžete zaznamenať do modlitebného denníka, alebo priamo do Svätého Písma. Zatiaľ čo niektorí ľudia uprednostňujú prednastavené okraje, ostatným nevadí kreslenie cez text. Najdôležitejšie je, aby ste nezachytávali dizajn, ale nasnímali, čo pri čítaní cítite. K textu, ktorí ste si prečítali, nakreslite obrázky. Napríklad ak čítate príslovia 16, 24 nakreslite si k tomu včielky alebo úľ. Podobným spôsobom pokračujte ďalej.

V technikách tvorenia sa hranice naozaj nekladú. V tvorení do Písma, ako aj v modlitebnom denníku, môžete využiť perá, pastelky, vodové alebo temperové farby, ozdobné lepiace pásky, lepiace papieriky, šablóny, farebné alebo trblietavé lepidlá, pečiatky, nálepky, lisovanie rastlín, záložky…

Rovnako nemusíte označovať každý centimeter svojej Biblie, aby ste trávili čas s Bohom. Pri všetkej tej kreativite by ste vždy mali byť schopní prečítať Božie slovo.

Veľmi dobrým spôsobom robenia si poznámok v modlitebnom denníku sú aj pojmové mapy. Pojmová alebo myšlienková mapa je v skratke kognitívnym nástrojom na vizuálne znázornenie vzťahov medzi myšlienkami, konceptami, slovami alebo symbolmi. Podobne ako mapa ukazuje umiestnenie ciest, ulíc, budov, a ich vzájomné prepojenie, vo väčšom celku, pojmová mapa robí to isté, len s vašimi vedomosťami a poznaním.

K svojim poznámkam je dobré si písať dátumy. Keď sa po mesiacoch alebo dokonca rokoch znova obzriete, možno si uvedomíte ako Boh koná vo vašom živote, mení a vyvíja sa váš vzťah rovnako ako váš spôsob spoznávania Svätého Písma.

Zo začiatku som ja sama bola nesmelá a mala som pochybnosti, či to, čo robím je správne. Predsa len som chcela, aby moja tvorba v Biblii vyzerala dobre. Môj prvý zásah vo Svätom Písme bol kostrbatý a neistý a rovnako tak druhý a tretí. Možno až pri piatom obrázku som si bola istá a smelo som nechala pôsobiť Ducha Svätého, nech vedie moju ruku a naplní stránky farbami a obrázkami.

Systém farebného kódovania

Použité farby a rôzne druhy písma sa môžu stať obrazom pocitov, ktoré ste si vytvorili počas štúdia Biblie. Každá farba pera môže prináležať nejakej oblasti. Napríklad modrou môžete podčiarknuť časti, ktoré oslovujú váš život, červenou si zasa označíte verše o láske a podobným spôsobom pokračujte ďalej. Na začiatok Biblie si môžete založiť legendu s vysvetlivkami, ku ktorej sa budete vracať.

Buďte sami sebou

V Biblii si vytvárate svoj vlastný, vnútorný vesmír, v ktorom ste len vy a Boh. Vôbec nie je dôležité, či máte na stránkach fľaky a drobné nedokonalosti v obrázkoch. Pamätajte si, že nejde o „dokonalú“ Bibliu ani o „dokonalú“ osobu. Boh sa s nami stretáva tam, kde sme.

Ak narazíte na niekoho s podobným „koníčkom“ a otvoríte jeho Bibliu alebo modlitebný denník môžete si povedať, že je krásna, ale nesnažte sa ju napodobniť, lebo veľmi rýchlo sa môže stať, že začnete porovnávať seba s ostatnými a inšpirácia sa môže zmeniť na závisť. Najmä ak ste „nováčikom“, alebo začínate s biblickým štúdiom, môže byť škodlivé držať sa štandardu biblického štúdia niekoho iného. Pred Bohom sme si všetci rovní.

V zošite môžete prichádzať na vlastné spôsoby, pretože ako sa hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ Existuje množstvo štýlov robenia si poznámok. Niekomu možno bude vyhovovať minimalizmus, iným sa môže páčiť celú stranu zaplniť farbami a obrázkami. Veľa ľudí využíva písanie si poznámok v odrážkach a niekto potrebuje svoje myšlienky rozviť.

Tomuto sa vyhnite

Keď si týmto spôsobom vytvoríte návyk, môže sa stať, že sa jedného dňa pristihnete pri cudzích myšlienkach, ktoré nemajú s vierou nič spoločné. Vtedy je dobré odložiť všetky veci nabok a skontrolovať svoje srdce. Uistite sa, že sa zameriavate na Božie slovo a dávate Mu prvé miesto.

Dovoľte, aby sa stopy vašej viery zanechané na stránkach Biblie stali pokladom, ktorý bude inšpiráciou pre vás a všetkých okolo.

Lucia Puškášová

Viac o tvorivosti nájdete na blogu autorky tohto príspevku a o poznámkovej Biblii „Inšpiruj sa…“ na https://www.poznamkova.biblia.sk/.