Írsky redemptorista nominovaný na medzinárodnú humanitárnu cenu

31. októbra prevezme medzinárodné humanitárne ocenenie Hugh O’Flaherty za rok 2015 írsky redemptorista, P. Sean Myers CSsR, ktorý pôsobí v Brazílii.

V roku 1960, keď bol P. Myers poslaný na misie do Brazílie, boli rozľahlé časti tejto krajiny nepoznané, neprístupné, prehliadané a zanedbávané predstaviteľmi tohto štátu. Pátra Myersa začali volať “Padre Joao.” Počas svojich návštev v odľahlých dedinkách vnútrozemia, stretol ľudí, ktorí boli odrezaní od zvyšku sveta, často bez vody, hladujúci a negramotní. Väčšina z nich nemala osobné dokumenty a nebola ani registrovaná ako existujúci občania štátu. Títo ľudia žili často v strachu, že im vyvlastnia majetok. Ženy sa obávali, že im detí zomrú pri pôrode. Väčšina detí strávila detstvo pasením dobytka. Kedže títo ľudia nemali oficiálne doklady na nič, obávali sa, že im bude všetko skonfiškované nenásytnými podnikateľmi a skorumpovanými úradníkmi, ktorí im niekedy zhabali pôdu kvôli neexistujúcim dokumentom, ktoré by chránili ich vlastnícke práva na svoj majetok. Množstvo ľudí žilo v presvedčení, že nejestvuje nikto, komu by na nich záležalo. P. Seán to vedel a všemožne pomáhal týmto opusteným. Stotožnil sa s ich pocitom bezmocnosti a zúfalstva. Uvedomoval si hodnotu vzdelania, riadnej zdravotnej starostlivosti, infraštruktúry a prístupu k pitnej vode. Žil ako kresťan, ktorý je z prirodzenosti humánny a nemôže núdznym nechať bez pomoci. Predseda komisie Hugh O’Flaherty, Jerry O’Grady uviedol: “Pátra Seana sme vybrali z dlhého zoznamu ctených nominantov. Jeho osobná história silne pripomína históriu Mons. Hugha. Je priam neuveriteľné, že aj vo svojich 85 rokoch života stále aktívne pôsobí a zatiaľ nepomýšľa ani na dôchodok. “

P. Sean dostane medzinárodné humanitárne ocenenie 31. októbra počas slávnostnej ceremónie v Killarney. Cenu mu udelí starosta mesta v hoteli Plaza.

Zdroje: cssrr.sk; www.hughoflaherty.com