Jarná ponuka kurzov na Lukovom dvore

Aj keď zima ešte ukazuje svoju silu, dovoľujeme si vám predstaviť našu, už viac jarnú ponuku kurzov, ktoré od februára do apríla plánujeme uskutočniť v našom DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2023, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť. 

Február 2023:

REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA VO VZŤAHOCH II. (KONCEPT NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE) 07.02.2023 – 08.02.2023 (prihlásiť)

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom kurzu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Kurz II. je určený pre tých, ktorí už absolvovali kurz rešpektujúcej komunikácie I.

O STRACHU 10.02.2023 – 12.02.2023 (prihlásiť)

Strach k nám bytostne patrí. Kvalita nášho bytia závisí na tom, čo so svojím strachom urobíme. Ak strach dokážeme premieňať, môže sa stať zdrojom úprimnosti a bdelosti. Cesta premeny vedie cez rozprávanie sa s vlastným strachom a jeho otvorenie Bohu.

Tento seminár ponúka možnosť nahliadnuť na svoj strach a zároveň ho v pohľade na Ježiša s dôverou premieňať na povzbudivé slovo.

06/23 – ROZUM A SRDCE: AKO ZVLÁDAŤ EMÓCIE (ONLINE) 17.02.2023 o 18.30 hod. (prihlásiť)

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Ako sa na emócie pozerá viera a ako ich chápe súčasná psychológia? Možno vieru „cítiť“? Ako správne zvládnuť hnev a čo ak emócie bránia v odpúšťaní? Môže byť bolesť duše príčinou telesných ťažkostí, s ktorými si lekári nevedia poradiť?

06/23 – PODNIKANIE S JEŽIŠOM KRISTOM 17.02.2023 – 19.02.2023 (prihlásiť)

Základom podnikania je vytváranie úžitku a podnikateľ je správca časti Božieho kráľovstva, ktoré mu bolo dočasne zverené. Mnohí podnikatelia sa trápia, lebo nepoznajú základné princípy podnikania a vytvárania hodnoty.

V kurze budeme hovoriť o tom, ako podnikať so svojim talentom tak, akoby bol Ježiš tichým spoločníkom v našej firme. Na podnikanie dokonca nemusíme vlastniť firmu a IČO, stačí objavovať talenty, ktoré sme dostali, hľadať svoju vlastnú cestu a budovať vzťah s Bohom, sebou samým, a druhými ľuďmi i vecami okolo nás.

Vzorec inovácie je: zvyšovanie úžitku / znižovanie zlého.

Marec 2023:

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA 06.03.2023 – 12.03.2023 (prihlásiť)

Veľa ľudí nosí v sebe veľkú bolesť, spôsobenú zlyhaním iných alebo zraňujúcimi udalosťami, do ktorých sa v živote dostali. Tento program má dopomôcť k pochopeniu a prežitiu uzdravujúcej cesty zo zármutku, rozhorčenia a zatrpknutia a tiež k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá zmeniť.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

VÍKEND TANEČNEJ MEDITÁCIE 16.03.2023 – 19.03.2023 (prihlásiť)

Naše telo je prostriedkom, ktorým môžeme vyjadriť to, čo prežívame vnútri: emócie, lásku, svetlo alebo temnotu, čistotu či nečistotu, dobro i zlo, ktoré je vnútri človeka. Môžeme ním vyjadriť aj prítomnosť Boha v nás. Postoje a pohyby tela pomáhajú človeku vstúpiť do hlbokého vzťahu s Ním. To je podstatou duchovného tanca.

Vo víkende tanečnej meditácie je modlitba tancom súčasťou duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava, len radosť z tanca. 

TELO SPOČÍTA RANY: PSYCHOSOMATIKA I (ONLINE) 17.03.2023 o 18.30 hod. (prihlásiť)

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Človek je bytosť telesno – duševno – duchovná. Aj vďaka tomu môže psychická bolesť nadobudnúť formu často nevysvetliteľných ťažkostí. Ako a prečo vznikajú? Prečo vnútorné rany „kričia“ cez telesnú bolesť?

KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE ŽIVOT 24.03.2023 – 26.03.2023  (prihlásiť)

Koučovanie je okrem iného praktickým a univerzálnym nástrojom sebarozvoja, hľadania a učenia sa. Jednoducho povedané je to vaša jedinečná cesta z bodu A do bodu B.

Nech je vaším cieľom čokoľvek. Kouč vás sprevádza v partnerskom a dôvernom rozhovore. Koučovací prístup môžete využiť v partnerstve, vo výchove, v škole, v práci…

Počas víkendu sa dozviete čo je koučing podľa, čo sú koučovacie kompetencie, osvojíte si koučovací prístup a naučíte sa používať základné techniky a nástroje.

KRÍZA AKO ŠANCA 31.03.2023 – 02.04.2023  (prihlásiť)

V živote človeka prichádzajú chvíle, kedy sa ocitá „na hrane“, prežíva bezmocnosť a vnútorný zmätok. Cieľom programu je možnosť nakrátko sa zastaviť a získať nadhľad nad aktuálnou ťaživou situáciou z perspektívy psychológie, ktorá rešpektuje spirituálny rozmer človeka a neopomína duchovné hodnoty ako zdroje zvládania.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

April 2023:

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I. 17.04.2023 – 20.04.2023 (prihlásiť)

 Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za Vás, ale môžeme Vám napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré Vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí Lukovho Dvora si môžete oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

TELO SPOČÍTA RANY: PSYCHOSOMATIKA II. (ONLINE) 21.04.2023 o 18.30 hod. (prihlásiť)

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Na webinári sa budeme venovať najčastejším psychosomatickým ochoreniam – ochorenia tráviaceho ústrojenstva, bolesti hlavy, srdcovo-cievne ochorenia a iné telesné príznaky, ktoré lekárska veda nedokáže vysvetliť.

HOREB HD 24.04.2023 – 26.04.2023 (prihlásiť)

Tento kurz je určený pre všetkých kňazov, ktorí prešli októbrovým sabatickým programom Holy Days. Je to čas na rekolekcie – zastavenie, stíšenie, reštartovanie ako aj priestor na nové podnety, bratské povzbudenie a duchovné pookriatie.

OCD, ÚZKOSŤ, ŠKRUPULOZITA: KEĎ (NIELEN DUCHOVNÝ) ŽIVOT BOLÍ 28.04.2023 – 30.04.2023 (prihlásiť)

Úzkosť a strach patria k najčastejším dôvodom návštevy psychológa či psychiatra. Mnohí ľudia trpia osamote. Duchovný život a prijímanie sviatostí sa vďaka úzkosti môžu stať neznesiteľným bremenom.

Zdieľané utrpenie menej bolí a niekedy stačí byť si nablízku. Duchovná obnova je určená pre tých, ktorí hľadajú nové impulzy pre slobodnejší osobný i duchovný život. Vítaní sú aj tí, ktorí aktuálne sviatostný život žiť nedokážu. Na kurze bude prítomná psychologička i kňaz.

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tím duchovného centra Lukov dvor


Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Lukov dvor 2, 949 01 Nitra
www.misionari.sk
Tel: +421 951 935 005