Je celibát nezmysel? – vlog Mnícha s kamerou

Nedalo mu. Aj on k tomu niečo povie z mníšskej perspektívy.

„V posledných dňoch sa pretraktuje v našich médiách otázka povinnosti celibátu pre diecéznych kňazov.

Všeobecný mediálny konsenzus o zbytočnosti, alebo dokonca až škodlivosti celibátu však vychádza poväčšine z nesprávneho a neúplného uvažovania. Nedalo mi, aby som k tomu niečo nepovedal z mníšskej perspektívy.“

Michal Mária Kukuča OSB