Jediný lepší podiel

Žijeme v dobe, ktorá nás priam núti až príliš sa zameriavať na veci okolo seba, na svoj výkon a na rôzne typy zábavy a rozptýlenia. Preto kontemplatívne ticho a kontemplatívny rozmer života predstavuje veľkú devízu, ak ho máme, lebo Božie slovo nás môže volať a pozývať ísť hlbšie do seba a stať sa výzvou pre náš život. Božie Slovo mnohokrát neprináša úrodu nie preto, že je neúčinné, ale najmä preto, že ten, čo ho počúva, nenecháva priestor slovu a je rozptyľovaný množstvom vecí a skutočností. Človek dneška pod množstvom informácií a s množstvom možností sa stáva vnútorne rozdeleným a nestálym. Aj preto Ježišovo posolstvo o jedinom dobrom podiele je veľmi vážnym aktuálnym posolstvom hlavne pre nás zasvätených.

Zasvätené osoby prežívajú každý deň skúšku, ako zosúladiť horlivú vonkajšiu službu s pokojným a sústredeným počúvaním Pánovho slova.

Ide o starosť o duchovné dobro iných takým spôsobom, aby bola v duchu evanjelia, príležitosťou na posväcovanie, a nie nebezpečným pokušením. Pastoračná starostlivosť nás nesmie pripraviť o vnútorný pokoj ani obrať o zmysel priority, ktorou zostane počúvanie Božieho slova.

Ak nepostavíme Slovo na prvé miesto, v určitom bode sa pomýlime vo veciach ako Marta a starosť bude zničujúca. Pastoračná starostlivosť je dobrá, ak neudusí modlitbu, ale ju živí. Je správne dať poriadok aj našej aktívnej činnosti, lebo nestačí dať priestor modlitbe, ak nedáme poriadok našim aktivitám. Neprimeraná ustarostenosť, ak ju neusmerňujeme správnym spôsobom, ako nás v tom vedie Božie slovo, by určite nebola lepším podielom, ktorý si môžeme v slobode vybrať.

Ján Štefanec, SVD
Foto: Františka Čačková, OSF