Jezuita Vendelín Javorka nezradil Krista

V utorok 12. februára pripravila Žilinská diecéza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Spoločnosťou Ježišovou na Slovensku sympózium o Vendelínovi Javorkovi SJ. V Diecéznom centre o Javorkovom duchovnom dozrievaní hovoril Ladislav Csontos SJ, o korešpondencii medzi Javorkom a Hlinkom Róbert Letz, Ivan Moďoroši zhodnotil prínos Javorku ako prvého rektora Rusica v Ríme a Milan Hudaček SJ priniesol informácie, ktoré na Javorku donášal agent ŠTB.

Podujatie moderoval Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. „Javorka vykonal veľké dielo, nezradil Krista ani vo veľmi ťažkých situáciách a ostal mu verný až dokonca. Myslím si, že je dôležité, aby sme si to pripomenuli, že sú takí, ktorí žili naplno s Kristom a že oplatí sa to opakovať po nich,“ uviedol. Milan Hudáček, archivár u jezuitov v Bratislave pripomenul, že Javorka „mohol z väzenia v Rusku odísť do Ríma, kde bol veľa rokov predtým, kde mal takpovediac domovské právo, ale on si vybral Žilinu. Pre bezpečnostné orgány to bola veľká otázka, ktorú znovu si a znovu kládli, ale myslím, že nejakú odpoveď sa nedozvedeli – len to, že Javorka chcel žiť na záver svojho života tu, odkiaľ pochádza.“

Žilinský biskup Tomáš Galis v otváracom príhovore okrem iného potvrdil záujem o prehĺbení poznania života tohto veľkého človeka: „Aby sme vedeli ešte viac o živote vzácneho a obetavého muža Vendelína Javorku SJ, Žilinská diecéza poveruje nášho kňaza Ivana Moďorošiho, aby pokračoval v zbieraní materiálov o pátrovi Vendelínovi Javorkovi SJ. Chceme sa raz dožiť, aby tento vynikajúci služobník Boha a Cirkvi bol pre nás a pre ďalšie generácie aj oficiálnym vzorom viery, nádeje a lásky.“

Vendelín Javorka SJ sa narodil v roku 1882 v Černovej a zomrel v roku 1966 v Žiline, kde je aj pochovaný.

Zdroje: Žilinská diecéza, Zdeno Pupík / Rádio LUMEN

( TK KBS, RL, zd, zpu; ml )