Jezuitské Magis Central Europe ponúka príťažlivý program a experimenty

Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých ľudí od 18 do 35 rokov, ktoré každoročne spoločne organizujú jezuiti z viacerých európskych provincií Spoločnosti Ježišovej.

Tohtoročný Magis CE sa uskutoční od 14. do 23. júla a pozostáva z dvoch častí. Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, naučia účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj tam, kde by ho nikdy predtým neočakávali.

Spoločné záverečné stretnutie v Prahe od 20. do 23. júla vytvorí účastníkom priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom. Hlavným organizátorom blížiaceho sa Magisu je česká provincia Spoločnosti Ježišovej.

Podrobné informácie o Magise CE 2017 so zoznamom experimentov, ako aj registračný formulár je možné nájsť na internetovej stránke www.spolocenstvomagis.sk. Prihlasovanie trvá do 15. mája.

Samuel Jackanič SJ