Kanónia Rádu premonštrátov zvolila opáta

Kanónia Rádu premonštrátov v Jasove dňa 7. júla 2015 za prítomnosti generálneho opáta Thomasa A. Handgrätingera O. Praem. a strahovského opáta Michaela J. Pojezdného O. Praem. opätovne zvolila opáta Ambróza Martina Štrbáka O. Praem. za svojho opáta na obdobie 10 rokov.

zdroj: tkkbs.sk