Kapucín Dávid Bartimej Tencer je biskupom na Islande už päť rokov

Slovenský kapucín Dávid Bartimej Tencer je biskupom na Islande päť rokov. Od jeho biskupskej vysviacky a nástupu na čelo diecézy v Reykjavíku uplynul dňa 31. októbra piaty rok . Pri tejto príležitosti napísal svojim veriacim pastiersky list. V ňom spomína, že keď začal slúžiť ako farár na východnom pobreží Islandu, vo farnosti svätého Thorlaka, všetky dokumenty, ktoré dostal z oblastného úradu, boli označené sloganom: Si na dobrom mieste. „Pri pohľade na uplynulých päť rokov môžem s vďačnosťou povedať: Som na dobrom mieste. Boh mi dal dobrých ľudí,“ napísal v liste biskup Tencer.

Zároveň konštatoval, že všetci sú na dobrom mieste, v spoločenstve Cirkvi. „Naše farnosti a celá miestna cirkev čaká na našu pomoc. Poďme nájsť svoje miesto „vo vinici“. Možno nemáme zručnosti na riešenie zložitých úloh, ale vo vinici treba aj tých, ktorí „zbierajú halúzky zo zeme“, aby uľahčili prácu ostatným,“ napísal veriacim slovenský biskup pôsobiaci na Islande.

Biskup Tencer tiež oznámil, že vo všetkých farnostiach diecézy sa podarilo zriadiť farské rady. „Vidím ako veľmi potrebné, aby sa farníci zapájali aktívne do života farnosti a verím, že to môže zlepšiť kvalitu nášho kresťanského života v tejto krajine,“ dodal.

Pápež František menoval Dávida Tencera, OFMCap, za biskupa diecézy Reykjavík dňa 18. septembra 2015. Na Islande pôsobí od roku 2004. Diecéza Reykjavík je dva a pol krát rozľahlejšia ako Švajčiarsko a rozprestiera sa naprieč ostrovom na 103 000 km2 s približne 320 000 obyvateľmi. Na celom ostrove žije roztrúsených 13 000 katolíkov. Prvá evanjelizácia ostrova sa datuje do 10. storočia.

Zdroj: TK KBS, rb, rp