Kard. Braz de Aviz ázijským zasväteným: do centra vložte Krista

Celoázijské sympózium zasvätených mužov a žien sa konalo od 20. do 24. júla 2015 v thajskom meste Pattaya. Počas celého týždňa sa zástupcovia komunít rozličných foriem zasväteného života zaoberali otázkami výziev novej evanjelizácie v ázijskom kontexte, na ktoré je Cirkev povolaná odpovedať za aktívnej účasti rehoľníkov.

Ako vo svojom vystúpení zdôraznil kardinál Joao Braz de Aviz, „nemôžeme evanjelizovať ani zbraňami, ani  politikou. Musíme žiť lásku k ľuďom, ktorým slúžime so zanietením, ktoré čerpáme z toho, že dávame Krista, a nie peniaze či moc, do stredu nášho života.“ Prefekt kongregácie zastrešujúcej oblasť zasväteného života hovoril o prorockej úlohe Cirkvi v rámci ázijského kontinentu, a to aj vo vzťahu k štátu, k zložkám spoločnosti či k iným cirkvám a náboženstvám.

Pripomenul, že rehoľníci si nemajú namýšľať, že sú lepší než iní veriaci: „Nie sme lepší od iných v Cirkvi, a evanjeliový radikalizmus nie je charakteristikou výlučne iba zasväteného života, ale prislúcha všetkým, pretože neexistujú kresťania kategórie A a kategórie B.“ Toto sa podľa jeho slov týka aj vzťahov medzi samotnými rehoľníkmi, ktorí majú žiť „ako bratia a sestry, a nie ako nadriadení a podriadení.“

Brazílsky kardinál sa v Thajsku pred účastníkmi celoázijského stretnutia zasvätených zmienil o potrebe rovnakého rešpektovania mužov i žien v zasvätenom živote: „Muži samotní nereprezentujú celé ľudstvo, a to isté platí i o ženách. Potrební sú jedni i druhí, pretože sme boli stvorení na obraz Božej lásky.“ V tejto súvislosti pripomenul, ako pápežovi Františkovi veľmi záleží na výraznejšej prítomnosti žien v Cirkvi.

zdroj:RV-jb-