Kardinál Duka odhalil tabuľu pátrom Janokovcom v obci Dlhé Klčovo

Obec Dlhé Klčovo a Konfederácia politických väzňov Slovenska v sobotu 27. júna na stene Kostola Najsvätejšej Trojice v Dlhom Klčove odhalili pamätnú tabuľu významným rodákom, kňazom – redemptoristom P. RNDr. Jánovi Janokovi st. (1913-1986) a P. MUDr. Jánovi Janokovi ml. (1929-2019).

Program sa začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý si v homílii zaspomínal na spoločné pôsobenie s P. Janokom v Košiciach. V jej závere sa prihovoril miestny farár Marek Džurbala. Po svätej omši všetkých v obci privítala starostka Ľubica Zubková a následne boli prečítané životopisy oboch pátrov Janokovcov.

Pamätnú tabuľu odhalil kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup. Príhovory predniesli provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václav Hypius CSsR, predseda KPVS Peter Sandtner a D. Duka.

Prítomní boli aj protoihumen michalovskej viceprovincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa o. Metod Lukačik, biskupský vikár Ministerstva vnútra SR Jozef Paluba, kňazi – miestni rodáci, rodina Janoková členovia KPVS a ďalší hostia. Na následnom pohostení v kultúrnom dome starostka Ľ. Zubková zablahoželala D. Dukovi k 50. výročiu kňazstva.

TK KBS informoval Peter Sandtner