Karmelitánské nakladatelství nekončí. Kúpila ho Česká biskupská konferencia.

Česká biskupská konferencia sa v marci stala jediným vlastníkom Karmelitánskeho nakladatelství (KNA), ktoré doteraz patrilo sedemnástim subjektom.

 „Najdôležitejšie je, že bude zachované katolícke vydavateľstvo s bohatou tvorbou pre najširší okruh čitateľov, ktoré ma ambície vzdelávať vo viere a zušľachťovať ľudské vnútro,“ uvádza generálny sekretár ČBK P. Stanislav Přibyl, ktorý sa stal novým konateľom Karmelitánskeho nakladatelství.

Pri tejto príležitosti poďakoval predovšetkým všetkým ženským a mužským rehoľným spoločenstvám, ktoré v ťažkých dobách toto vydavateľstvo podporili a umožnili tak jeho záchranu.

ČBK má ako majiteľ dva ciele: prvým je zachovanie vydávania kresťanskej literatúry a siete kamenných obchodov a druhým konkurencieschopnosť na trhu, ekonomická prosperita a rozvoj. „Chceme byť pre všetkých stabilným, čitateľným a spoľahlivým partnerom,“ dopĺňa P. Přibyl.

„Väčší priestor by sme chceli dať domácim autorom a zamerať sa na dospievajúcich a hľadajúcich čitateľov. V súčasnosti vydávame ročne 55 – 60 noviniek a okolo 40 dotlačí. To chceme udržať a pokiaľ sa bude dariť, naďalej rozširovať,“ popisuje plány súčasný šéfredaktor KNA Pavel Mareš.

K plánovaným krokom patrí aj rozvoj predaja cez e-shop a využitie synergie s Katolickým týdenníkem, ktorý je taktiež vo vlastníctve ČBK.

Jiří Macháně
Zdroj: Katolický týdenník
-fc-