Keď sa dejú zázraky a Otcova láska uzdravuje, dvíha a dáva novú silu kráčať ďalej

V dňoch 17. – 22. 7. 2022 sa v Nitre, v kňazskom seminári, uskutočnil seminár Otcovo srdce, určený pre kňazov a zasvätených mužov a ženy.

Prežili sme požehnaný čas v Otcovej láske, v spoločenstve bratov a sestier.

Bol to čas byť s Ním a čas zdieľania sa s bratmi a sestrami.

Učili sme sa novému pohľadu na veci, prijímať Otcov láskyplný pohľad, ktorý dvíha a pomáha uzdravovať a meniť ľudské srdce. 

sestra Mariela Pavlíková, OSF