Kňazi a rehoľníci sú pozvaní do programu vzdelávania v oblasti viery

Kňazi a rehoľníci sú pozvaní do semestrálneho programu vzdelávania v oblasti psychológie a viery. Ide o projekt Martiny Šadlákovej.

V rámci vznikajúceho centra psychologických služieb v Považskej Bystrici pod záštitou Kúpeľov Nimnica, a.s. by sme vás radi pozvali do projektu, ktorý je zameraný na podporu a osvetu v oblasti psychológie a viery. 

V snahe pokračovať v začatej práci doc. Evy Klčovanskej by sme s kolegyňou Jankou Vindišovou chceli ponúknuť kňazom, rehoľníkom a zasväteným osobám pohľad do vzťahov psychológie a viery, ktorý by mohli prakticky aplikovať vo svojej pastoračnej praxi.

Stretávame sa totiž často s otázkami kňazov, ako postupovať v prípade prítomnosti psychického ochorenia, prípadne vnímame potrebu rozlišovať, kde končí kompetencia psychológie a pokračuje duchovná sféra prežívania,“
avizujú organizátori. Záujemcovia sa môžu prihlásiť TU.

Zdroj: TK KBS