Kniha Obnov svoje znamenia: potrebujeme proroctvo a uzdravovanie aj dnes?

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha Obnov svoje znamenia, ktorú napísal medzinárodne uznávaný kazateľ Damian Stayne. Autor si v nej kladie otázku, či aj v dnešnej dobe potrebujeme duchovné dary, akými sú proroctvo a uzdravovanie.

Michelle Moran, líderka komunity Sion, o knihe Obnov svoje znamenia s podtitulom Duchovné dary pre súčasnosť hovorí, že podáva bohatstvo učenia o charizmách či charizmatických daroch, ktoré sú vyzdvihnuté v 12. kapitole Prvého listu Korinťanom, čerpá z Písma i z Tradície Cirkvi, ako aj z múdrosti otcov a svätých. Autor svoje učenie pretkáva jasnými a praktickými usmerneniami, v rámci ktorých ľudí povzbudzuje priblížiť sa k charizmám.

V poapoštolskej Cirkvi a zvlášť v súčasnosti sa prestala zdôrazňovať prítomnosť a úloha služby znamení – ako potvrdenia toho, že učeníkom dal toto poslanie vzkriesený Pán. Služba znamení prišla o svoje dôležité postavenie, akoby bola niečím, čo malo byť vlastné len rodiacej sa Cirkvi. „Kniha Obnov svoje znamenia od Damiana Stayna je ďalším príspevkom k množstvu svedectiev o neprestajnej prítomnosti Pánovho Ducha v Cirkvi a tiež užitočným príspevkom do diskusie o charizmách Ducha v dnešnej Cirkvi,“ hovorí o knihe ghanský arcibiskup kardinál Peter Turkson,  ktorý od roku 2009 stojí na čele Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.

Knihu Damiana Stayneho Obnov svoje znamenia preložil Lukáš Vaník, má 360 strán a jej cena pri kúpe vo vydavateľstve Slovo medzi nami je 8,90 eur. Knihu je možné objednať na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Damian Stayne je zakladateľom katolíckej komunity Cor et Lumen Christi (Srdce a svetlo Krista), ktorá sa snaží spojiť modlitbu a chválu so službou uzdravenia a proroctva. Damian slúžil v 25 krajinách veriacim z rôznych prostredí, aby začali používať svoje duchovné dary. Tisícky ľudí boli na jeho stretnutiach uzdravené a Boh ho svojou milosťou použil na to, aby pomohol mnohým zažiť vyliatie Ducha Svätého. Damian a jeho manželka Cathy majú dve deti a žijú blízko Londýna.

Mediálny tím redemptoristov