Konfederácia politických väzňov ocenila staršie školské sestry v Okoličnom

V kláštore Kongregácie školských sestier sv. Františka v Okoličnom Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ústav pamäti národa ocenili staršie sestry, ktoré tam žijú na odpočinku. Hlavným celebrantom svätej omše bol kňaz – františkán P. Tadeáš Mikuláš Král OFM, koncelebroval miestny kaplán Štefan Štellmach a počas nej bola v kaplnke vystavená nástenka s fotografiami a spomienkami sestier na internáciu.

Po svätej omši zástupca KPVS Peter Sandtner odovzdal sestrám Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom a zástupca ÚPN Lukáš Obšitník im odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja a pamätné medaily ÚPN. Za sestry sa poďakovala sr. Petra Mendrošová. V jedálni novicka Rachel predniesla dobovú báseň, odzneli spomienky sr. Petry Mendrošovej a miestna predstavená každej z internovaných sestier odovzdala kvet.

Medaily dostali sestry: sr. Viliama Mihalusová (bola aj väznená), sr. Petra Mendrošová, sr. Ludvika Kucková, sr. Mariola Dúbravcová, sr. Etela Ocilková, sr. Kristiána Šebestová, sr. Alojzia Fendeková a sr. Cecília Kýšková. Dekréty veteránov protikomunistického boli odovzdané aj in memoriam aj sestrám, ktoré od ich priznania zomreli. 

TK KBS informoval Peter Sandtner