Konzistórium rozhodlo o svätorečení piatich osobností

Konzistórium kardinálov za účasti Svätého Otca rozhodlo o svätorečení piatich blahoslavených, ktoré sa bude konať na jeseň, konkrétne 16. októbra 2016. Kardinálsky zbor zhromaždený dnes dopoludnia na riadnom verejnom zasadnutí v Sále konzistória v Apoštolskom paláci sa uzniesol, že nič nebráni tomu, aby boli svätorečené nasledujúce osobnosti:

francúzsky kňaz a mučeník bl. Salomone Leclercq (1745-1792), ktorý zomrel ako obeť prenasledovania Cirkvi v dobe Francúzskej revolúcie, taliansky kňaz bl. Lodovico Pavoni (1784-1849), ktorý založil rehoľnú kongregáciu Synov Nepoškvrnenej Panny Márie, biskup španielskej Palencie bl. Manuel González García (1877-1940), ďalej   taliansky kňaz a zakladateľ Kongregácie sestier sv. Jána Krstiteľa bl. Alfonso Maria Fusco (1839-1910) a napokon francúzska rehoľná sestra z Rádu bosých karmelitánok bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, rodným menom Élisabeth Catez (1880-1906).

Pri dnešnom zasadnutí Konzistória zároveň pápež František formou tzv. „optatio“ povýšil štyroch kardinálov z rádu kardinálov-diakonov na  rád kardinálov-presbyterov. Sú to kardináli William Joseph Levada, Franc Rodé CM, Andrea Cordero di Montezemolo a Albert Vanhoye SJ.

zdroj: RV -bp, jb-