Kristus nech žehná naše (rehoľné) domy

„Pripravujem sa na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí“ (Denníček sv. sestry Faustíny 1810 – 1811).

V čase okolo slávnosti Zjavenia Pána sa u nás požehnávajú domy. Kňaz píše na dvere iniciály slov Christus Mansionem BenedicatKristus nech žehná tento dom. Často sa C+M+B (alebo G+M+B) mylne vysvetľujú ako mená troch kráľov: Gašpar, Melichar a Baltazár.

Nech sú aj naše (rehoľné) domy požehnané a požehnaním, nech sú školou modlitby pre nás i pre tých, ktorí prekročia prah a vstúpia tam, kde je pánom domu Pán.

Zdroj: milosrdenstvo.sk
-fc-